Свалявська міська рада

Закарпатської області

Освіта "як у Європі" для учнів і вчителів

Дата: 11.03.2021 11:07
Кількість переглядів: 755

Освіта «як у Європі» для учнів та вчителів,

Або чим в мовах освітньої реформи українські виші кращі від закордонних і до чого тут Нова українська школа

 

Нещодавно очільники та працівники закладів загальної середньої освіти Свалявської територіальної громади взяли участь у онлайн-конференції, організованій ректоркою Мукачівського державного університету, докторкою психологічних наук, професоркою Тетяною Щербан спільно з в.о. начальниці відділу освіти молоді, спорту та культури Свалявської міської ради, кандидаткою педагогічних наук Едітою Грабар, за участі завідувача кафедри машинобудування, природничих дисциплін та інформаційних технологій МДУ Олексія Престаї, працівників університету, вчителів природничих наук, учнів, які бажають вступати до вишів для вивчення природничих дисциплін.

Метою зустрічі стало обговорення підготовки закладів освіти до нових умов роботи, продиктоване реформою освіти щодо впровадження Нової української школи.

– Основна мета освітньої реформи полягає у впровадженні нового підходу до виховання і навчання підростаючого покоління з урахуванням інноваційних технологій, якими здобувачі освіти активно послуговуватимуться, як на всіх етапах навчального процесу, так і поза ним.

Звісно, всі ми розуміємо, що за обсягом інформації жоден із представників освітньої галузі не може конкурувати ні з будь-яким пошуковим браузером, ні з тією чи іншою соціальною мережею, але при цьому кожен із тих, хто за покликом серця колись вирішив нести світоч науки дітям, усвідомлює: основне завдання вчителя полягає не тільки в тому, аби посіяні зернинки розумного, доброго вічного принесли свої плоди, а в тому, аби вихованці навчальних закладів могли вміло користуватися цими плодами, тобто правильно послуговуватися потрібною інформацією якраз тоді, коли у цьому є реальна потреба. Починати процес своєрідної освітньої культивації потрібно вже з початкової школи. Адже пізніше, коли випускники початкової ланки перейдуть на інший рівень навчання і стануть гімназистами, важливо, аби хлопчики та дівчатка були готовими до повної своєї інтеграції у навчальний процес: вміли застосовувати здобуті знання вузького профілю на практиці не лише у якомусь певному, конкретному напрямі науки, а й у всіх аспектах суспільного життя загалом, – зазначила у своєму виступі Тетяна Щербан.

Із модераторкою учасники онлайн-заходу одностайно погодилися, справедливо зазначивши, що формування та розвиток у кожному здобувачеві освіти інтеграційних навичок сприяє не тільки усебічному розвитку особистості, а й універсалізації кожного індивіда. До прикладу самі очільники освітніх закладів вже давно активно послуговуються інтеграцією, адже, приймаючи на роботу вчителя, перевагу надають тому претендентові, котрий, у разі необхідності, зможе бути задіяним у викладанні одразу кількох дисциплін. Тільки раніше цим принципом кадрового відбору активно користувалися здебільшого у віддалених навчальних закладах сільської місцевості. Нині ж державна політика дуже логічна щодо освітянської реформи і, кажучи образно, полягає не тільки у вихованні учнів із базою універсальних знань, але й учителів, що здатні задовольнити чи не всі освітні потреби своїх вихованців. До того ж саме такий універсальний підхід гарантує освітянська праця всякчас буде затребуваною.

Повідала ректорка вишу і про переваги здобуття освіти на базі Мукачівського державного університету.

– На сьогодні наш навчальний заклад є одним із найбільших науково-методичних і культурних центрів Закарпатської області ІV рівня акредитації, який забезпечує якісну підготовку фахівців за такими галузями знань, як «Освіта/педагогіка», «Соціальні та поведінкові науки», «Культура і мистецтво», «Управління та адміністрування», «Механічна інженерія», «Виробництво та технології», «Публічне управління та адміністрування», «Сфера обслуговування».

Крім того, наш університет єдиний на теренах області здійснює підготовку фахових викладачів природничих дисциплін, тобто вчителів всього того комплексу предметів, які у подальшому будуть подані у гімназіях та коледжах інтегрованими курсами. Перевагою навчання тут є також і здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший бакалавр».

Завдяки сталому партнерству МДУ з провідними європейськими вишами наші майбутні випускники отримують можливість взяти участь у програмах обміну з іноземними університетами; спільного (паралельного) навчання з можливістю отримати диплом європейського зразка; міжнародної семестрової академічної мобільності, а за бажанням, й долучитися до міжнародних конкурсів та бізнес-проєктів.

Цілісна інформаційно-технологічна інфраструктура, котра включає 4 навчальні корпуси, укомплектовану наукову бібліотеку, 2 гуртожитки зі студентською їдальнею, комп’ютерні класи з сучасними комп’ютерами та виходом до Інтернету, а ще – 221 викладач, серед яких 19 докторів наук та професорів і 111 кандидатів наук, які невтомно трудяться для того, аби щорічно сотні молодих амбітних та цілеспрямованих молодих людей змогли сказати: «Мукачівський державний університет – заклад, де разом із дипломом про здобуття освіти отримуєш безліч перспектив, які гарантують гідне, щасливе майбутнє».

– Висококваліфіковану фахову підготовку з різних спеціальностей за 24 освітніми програмами денної та заочної форм навчання студенти здобувають на 4 факультетах Мукачівського державного університету: педагогічному (дошкільна освіта; початкова освіта; середня освіта (музичне мистецтво); гуманітарному (середня освіта (англійська мова та зарубіжна література); інформаційна, бібліотечна та архівна справа; психологія; музичне мистецтво); туризму та готельно-ресторанного бізнесу (географія; готельно-ресторанна справа; туризм; музеєзнавство, пам’яткознавство); економіки, управління та інженерії (професійна освіта (дизайн); професійна освіта (економіка); професійна освіта (технології виробів легкої промисловості); облік і оподаткування; фінанси, банківська справа та страхування; менеджмент; публічне управління та адміністрування; маркетинг; галузеве машинобудування; технології легкої промисловості (конструювання та технології швейних виробів; проектування взуття та галантерейних виробів). Звідки я це знаю? Свого часу мені теж пощастило стати частинкою колективу професіоналів МДУ. Можу сказати відверто: окрім безцінного професійного досвіду, який залишиться зі мною на все життя у стінах освітньої альма-матер, надбала багато щирих і вірних друзів та хороших спогадів, – доповнила колегиню в.о. начальниці відділу освіти молоді, спорту та культури Свалявської міської ради, кандидатка педагогічних наук Едіта Грабар.

Про переваги дуальної форми здобуття освіти, що відноситься до стаціонарного навчання в підготовці вчителів за спеціальністю «середня освіта «Природничі науки» для Нової української школи, а саме перепідготовку працюючих (без відриву від навчального процесу в школі) та підготовку нових учителів для викладання предмету «природничі науки» в 5-9 класах Нової української школи (базова середня освіта) за дуальною формою навчання із середовища двох категорій здобувачів освіти, – розповідав завідувач кафедри машинобудування, природничих дисциплін та інформаційних технологій МДУ Олексій Престая.

Як пояснив науковець, перевагами дуального навчання можуть користуватися студенти із числа працюючих вчителів, які мають вищу або передвищу освіту, за скороченою програмою, без відволікання освітян, котрі в цьому випадку самі стали здобувачами освіти від навчального процесу в школі (термін навчання – 2-3 роки), а також випускники шкіл, які бажають здобувати зазначену педагогічну спеціальність після отримання повної середньої світи (термін навчання – 4 роки, але за умови, що здобувач дуальної форми освіти одночасно або перед зарахуванням до Мукачівського державного університету приймається на роботу в школу і повноцінно працює в школі на «допоміжних посадах» з укладанням тристороннього договору між Студентом, Закладом освіти та Роботодавцем про дуальну форму підготовки здобувача освіти.

– Підготовка вчителя природничих наук за дуальною формою навчання із числа вчителів, які вже працюють у школі, здійснюється таким чином, що теоретичні (очні) заняття в університеті усвідомлено плануються на канікулярний період у школах. Таким чином, навчальними планами передбачені три способи навчання: теоретичне (лекції, практичні, лабораторні роботи, складання іспитів, тощо); дистанційне (онлайн у позаурочний від шкільних занять час); практичне (за місцем роботи і за визначеною програмою під керівництвом наставників із числа досвідчених працівників школи за окремими предметами).

Переваги такого способу навчання полягають у тому, що школа має стабільний колектив, а керівництво загальноосвітнього навчального закладу отримує можливість на довгостроковій основі планувати формування майбутнього кадрового резерву без відриву від освітнього процесу у ЗЗСО, при цьому отримуючи високоякісну стаціонарну педагогічну освіту у формі дуальної освіти. Та найголовніше те, що педагогічні працівники, які мають окремі предметні спеціальності, не затребувані в НУШ, спокійно пройдуть перепідготовку за новою спеціалізацією «природничі науки» і не залишаться без роботи. Відтак, школа отримує можливість швидко і якісно впроваджувати новації в системі загальної шкільної освіти, залучаючи вчителів старшого покоління до опанування сучасних освітніх технологій та нових сучасних знань, навичок та можливостей.

Отже, за короткий час (2 роки) школа отримує  вчителів природничих наук, а вчитель, який має вищу або передвищу освіту, може офіційно вести предмет «природничі науки» відразу після вступу до університету у рамках програми дуальної форми здобуття вищої освіти, – наголосив під час своєї доповіді Олексій Престая.

Активно обговорювали учасники конференції і ті переваги, які відкриваються перед здобувачами технічних спеціальностей як в Україні, так і за кордоном:

– Не секрет, що за випускниками українських вишів, які отримали технічну спеціальність, вже давно ведеться справжнісіньке «полювання». Закордоні сусіди цього навіть не приховують. Ба більше, роблять усе можливе, аби переманити потенційних наших абітурієнтів ще на стадії їхнього навчання у школах. Та якщо порахувати, у скільки обійдеться нашим громадянам вартість проживання у закордонному гуртожитку (мінімальний строк проживання – 10 календарних місяців), то ви дуже здивуєтеся, але сума виявиться меншою, ніж вартість одного року навчання в МДУ на контрактній основі. Тож я б дуже хотіла, аби цю інформацію ви обов’язково донесли і до учнів, і до батьків тих абітурієнтів, які мріють про наявність європейського диплому у себе в кишені. Більше того, таку можливість ми можемо надати і за цільовим направленням.

Якщо якісну європейську освіту можна здобувати вдома, то навіщо їхати за кордон? – на завершення онлайн-заходу риторично спитала у колег ректорка Мукачівського державного університету, докторка психологічних наук, професорка Тетяна Щербан. Ну а вдячні за інформативну розмову представники ЗЗСО Свалявської ОТГ на чолі з в.о. начальниці відділу освіти молоді, спорту та культури Свалявської міської ради, кандидаткою педагогічних наук Едітою Грабар пообіцяли: «Почутим обов’язково поділять з усією Свалявщиною і не тільки!»

P.S. Більше про перелік спеціальностей та умови здобуття освіти на базі Мукачівського державного університету як для випускників шкіл, так і вчителів читайте на сайті www.msu.edu.ua.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.