Свалявська міська рада

Закарпатської області

Паспорти бюджетних програм 2022 рік

Розпорядження №13 від 19.01.2022 року " Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2022 рік"

 

 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;

 0110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»;

 0110180 “Інша діяльність у сфері державного управління”;

 0111010 «Надання дошкільної освіти»;

 0111021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»;

 0111031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»;

 0111070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»;

 0111080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»;

 0111142 «Інші програми та заходи у сфері освіти»;

 0111151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету»;

 0111152 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції»;

 0111200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»;

 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

 0112100 «Стоматологічна допомога населенню»;

 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»;

 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я»;

 0113032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку»;

 0113104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»;

 0113112 Заходи державної політики з питань дітей та соціального захисту»;

 0113160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги»;

 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;

 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

 0114040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»;

 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;

 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»;

 0115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»;

 0115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»;

 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;

 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»;

 0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування»;

 0118311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів».

Розпорядження №39 від 23.02.2022 року "Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2022 рік"

0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»

Розпорядження №50 від 30.03.2022 року "Про затвердження паспортів бюджетних програм та внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2022 рік

0112010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

0113230 Видатки, пов’язані з наданням підтримки внутрішньопереміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із веденням воєнного стану

0116020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово комунальні послуги

0118110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

0119800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

Розпорядження №66 від 02.05.2022 року "Про затвердження паспортів бюджетних програм та внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2022 рік

0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»

0110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»

0111010 «Надання дошкільної освіти»

0111021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»

0111031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»

0111080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»

0111152 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції»

0111200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»

0111210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»

0113104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»

0113230 «Видатки пов’язані з наданням підтримки внутрішньопереміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану»

0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»

0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»

0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»

0117650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї»

Розпорядження №81 від 10.06.2022 року "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2022 рік"

0111151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету»

0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»

0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я»

Розпорядження №108 від 04.08.2022 року "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2022 рік"

0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»

0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»

0111010 «Надання дошкільної освіти»

0111021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»

0111151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету»

0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я»

0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»

0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»

0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»

Розпорядження №111 від 12.08.2022 року "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2022 рік"

0111010 «Надання дошкільної освіти»

0111021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»

0111080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»

0115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»

Розпорядження №122 від 26.08.2022 року "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2022 рік"

0111010 «Надання дошкільної освіти»

0111021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»

0111142 «Інші програми та заходи у сфері освіти»

0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»

0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»

Розпорядження №143 від 29.09.2022 року "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2022 рік"

0111010 «Надання дошкільної освіти»

Розпорядження №157 від 21.10.2022 року "Про затвердження паспортів бюджетних програм та внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2022 рік"

0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»

0111010 «Надання дошкільної освіти»

0111021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»

0111061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»

0111080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»

0111151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету»

0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

0113230 «Видатки, пов’язані з наданням підтримки внутрішньопереміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із веденням воєнного стану»

0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово комунальні послуги»

0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»

0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)»

0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»

0117670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання»

0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»

Розпорядження № 186 від 28.11.2022 року "Про затвердження паспорта бюджетної програми та внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2022 рік"

0114040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»

0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»

0110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»

0111010 «Надання дошкільної освіти»

0111021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»

0111061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»

0112100 «Стоматологічна допомога населенню»

0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»

0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я»

0113160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги»

0113230 «Видатки, пов’язані з наданням підтримки внутрішньопереміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із веденням воєнного стану»

0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»

0117310 «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства»

0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»

0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування»

Розпорядження №193 від 09.12.2022 року "Про затвердження паспорта бюджетної програми та внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2022 рік"

0111010 «Надання дошкільної освіти»

0111021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»

0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»

0115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»

0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»

0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово комунальні послуги»

0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»

0117670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання»

0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»

0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь