Свалявська міська рада

Закарпатської області

Правила благоустрою території населених пунктів Свалявської міської ради

Дата: 27.04.2022 14:17
Кількість переглядів: 300

 

Завантажити тут

ПРАВИЛА

благоустрою території населених Свалявської територіальної громади

 

РОЗДІЛ 1. Загальні положення

1.1. Правила благоустрою населених пунктів Свалявської територіальної громади (далі – Правила) є регуляторним актом, яким встановлюється порядок благоустрою та утримання території населених пунктів Свалявської громади, об’єктів благоустрою міської ради, регулювання прав та обов’язків учасників правовідносин у сфері благоустрою, визначається комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку на території міської ради.

1.2. Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини і є обов’язковими для виконання на всій території Свалявської міської ради всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, органами самоорганізації населення, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства.

1.3. Об'єкти благоустрою громади використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством України.

1.4. Свалявська міська рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій всіх форм власності до цих Правил. Правила є відкритими та доступними.

1.5. Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.

1.6. Правила містять загальнообов’язкові на території Свалявської міської ради норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, встановленої нормативно-правовими актами України.

1.7. Повноваження Свалявської міської ради у сфері благоустрою визначені Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про органи самоорганізації населення», іншими нормативно-правовими актами України.

1.8. Свалявська міська рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності до цих Правил. Правила є відкритими та доступними.

1.9. Правовою основою Правил є Закони України та інші нормативно-правові акти:

«Про благоустрій населених пунктів»;

«Про місцеве самоврядування в Україні»;

«Про охорону навколишнього природного середовища»;

«Про відходи»;

«Про відповідальність підприємств, їхніх об’єднань, установ і організацій за правопорушення у сфері містобудування»;

«Про охорону культурної спадщини»;

«Про рекламу»;

«Про дорожній рух»;

«Про регулювання містобудівної діяльності»; 

«Про житлово – комунальні послуги»;

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

«Про основи містобудування»;

«Податковий кодекс України»;

Інші закони та нормативні акти України, які регулюють правовідносини у сфері благоустрою.

1.10. Правила затверджені Свалявською міською радою в межах наданих їй повноважень з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів та є обов’язковими для виконання всіма розміщеними на підпорядкованій території суб’єктами господарювання.


 

РОЗДІЛ 2. Визначення термінів

1. У цих Правилах наведені нижче терміни вживання в такому значенні:

благоустрій – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюється на територіях сіл з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

територія – сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об’єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об’єктів, об’єктів промисловості, комунально-складських та інших об’єктів у межах населеного пункту;

утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, правил благоустрою території населених пунктів, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою; вулично-дорожня мережа – призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг, проїзди, тротуари, пішохідні доріжки, площі;

суб'єкти благоустрою - органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, фізичні особи - підприємці, органи самоорганізації населення, громадяни;

вулично-дорожня мережа – призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньо-квартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, майдани, місця паркування автомобілів з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;

заходи з благоустрою села – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації впорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

будівництво – нове будівництво, реконструкція, реставрація, поточний, капітальний ремонт, технічне переоснащення підприємств чи будівель та споруд;

користувач земельної ділянки – юридична або фізична особа, яка має належним чином оформлений та зареєстрований документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою із визначеним цільовим призначенням;

балансоутримувач – власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу, передбачену законодавством, звітність; здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законодавством;

прибудинкова територія – територія навколо багатоквартирного будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування багатоквартирного будинку та визначена згідно з проектом розподілу території;

власна територія – частина території громади, що має площу, межі, місце розташування, правовий статус й інші характеристики, відображені в державному земельному кадастрі, що знаходяться у власності, надана в користування або в оренду юридичним і фізичним особам – суб’єктам підприємницької діяльності;

утримання будинків і прибудинкових територій – діяльність, спрямована на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи із забезпечення експлуатації та/або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них прибудинкової території відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством;

мала архітектурна форма – альтанки, павільйони, навіси, паркові арки (аркади) і колони (колонади), вуличні вази, вазони і амфори, декоративні фонтани і басейни, штучні паркові водоспади, монументальна, декоративна та ігрова скульптура, вуличні меблі (лавки, лави, столи), садово-паркове освітлення, ліхтарі, сходи, балюстради, паркові містки, обладнання дитячих ігрових майданчиків, павільйони зупинок громадського транспорту, огорожі, ворота, ґрати, меморіальні споруди (надгробки, стели, обеліски тощо), рекламні та інформаційні стенди, дошки, вивіски, інші об’єкти, визначені законодавством.

тимчасова споруда – одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту. Тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності може мати закрите приміщення для тимчасового перебування людей (павільйон площею не більше 30 квадратних метрів по зовнішньому контуру) або не мати такого приміщення.

об'єкти благоустрою - території, які підлягають благоустрою:

- території загального користування: парки (парки культури та відпочинку, парки - пам'ятники садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики; пам'ятки культурної та історичної спадщини; майдани, площі, проспекти; вулиці, дороги, провулки, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки; пляжі; кладовища;

- інші території загального користування;

- прибудинкові території;

- території будівель та споруд інженерного захисту;

- території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними на підставі договору території;

- інші території, які належать до об'єктів благоустрою і знаходяться в межах міста;

відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення. Відходи бувають:тверді побутові відходи (ТПВ), великогабаритне сміття (ВГС), будівельне сміття, змети з доріг, листя,обріз сухостійних дерев і чагарників, скошені бур’яни і трава; рідкі відходи;

несанкціоноване (стихійне)звалище сміття – самовільне(несанкціоноване) скидання (розміщення) або складування ТПВ, ВГС,відходів будівництва, іншого сміття, утвореного в процесі діяльності юридичних або фізичних осіб;

зелені насадження - деревна, чагарникова, квіткова та трав'яна рослинність природного та штучного походження на визначеній території громади; зелені насадження загального користування - зелені насадження, які розташовані на території загальноміських парків, міжквартальних або при групі житлових будинків; насадження на схилах, набережних, лісопарків, які мають вільний доступ для відпочинку; зелені насадження обмеженого користування - насадження на територіях громадських і житлових будівель, шкіл, дитячих установ, вищих та середніх спеціальних навчальних закладів, профтехучилищ, закладів охорони здоров'я, промислових підприємств і складських зон, санаторіїв, культурно-освітніх і спортивно-оздоровчих установ та інші;

зелені насадження спеціального призначення - насадження транспортних магістралей і вулиць, на ділянках санітарно-захисних зон довкола промислових підприємств, виставок, кладовищ і крематоріїв, ліній електропередач високої напруги, лісомеліоративні, водоохоронні, вітрозахисні, протиерозійні, насадження розсадників, квітникарських господарств, пришляхові насадження в межах населених пунктів;

закріплена (прилегла) територія - територія, яка закріплена за суб'єктами благоустрою на підставі договору з балансоутримувачем об'єктів благоустрою (їх елементів);

санітарне очищення території – комплекс заходів щодо очищення території від муніципальних відходів, снігу, випадкового сміття і утилізації побутових відходів, великогабаритного сміття;

утримання доріг – комплекс робіт з підтримки транспортно-експлуатаційного стану доріг, смуг відводу, елементів облаштування доріг, організації і безпеки руху, що відповідають вимогам законів України.

2.2. Інші терміни у цих Правилах вживаються в значенні, що визначені діючим законодавством України.

 

РОЗДІЛ 3. Повноваження міської ради та її виконавчих органів у сфері благоустрою населених пунктів

3.1. До повноважень міської ради та її виконавчого органу в сфері благоустрою території населених пунктів належить:

- затвердження міських програм та заходів з благоустрою населених пунктів, забезпечення їх виконання та здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

- організація забезпечення на території населених пунктів чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях;

- затвердження схем санітарного очищення населених пунктів;

- затвердження правил благоустрою території населених пунктів;

- здійснення контролю за станом благоустрою та утриманням територій населених пунктів, інженерних споруд та об’єктів, підприємств, установ та організацій, озелененням таких територій, охороною зелених насаджень тощо;

- організація місць відпочинку для населення;

- надання дозволу на розміщення на території об’єктів торговельного та іншого призначення, визначення обсягів пайової участі їх власників в утриманні об’єктів благоустрою;

- інформування населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

- визначення в установленому порядку розміру відшкодувань юридичними та фізичними особами за забруднення довкілля та інші екологічні збитки, спричинені порушенням законодавства у сфері благоустрою та охорони навколишнього середовища;

- участь у проведенні щорічної акції «За чисте довкілля».

 

РОЗДІЛ 4. Організація благоустрою населених пунктів

4.1. Організацію благоустрою населених пунктів забезпечує орган місцевого самоврядування, відповідно до повноважень, установлених законом.

4.2. Благоустрій здійснюється в обов’язковому порядку на всій території громади.

4.3. Рішення міської ради щодо благоустрою території громади є обов’язковим для виконання розміщеними на цій території підприємствами, установами, організаціями та громадянами, які на ній проживають.

4.4. Території загального користування за межами землевідведення закріплюються виконавчим комітетом міської ради між суміжними землекористувачами для виконання заходів по прибиранню, покосу газонів, знищенню карантинних рослин та бур’янів. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями та громадянами території визначаються рішенням виконавчого комітету міської ради.

4.5. Власники або користувачі об’єктів благоустрою забезпечують освітлення цих об’єктів відповідно до вимог державних стандартів, норм і правил.

4.6. Утримання у належному стані територій кладовищ та місць поховань передбачає їх санітарне очищення, озеленення, охорону зелених насаджень, збір та вивезення сміття відповідно до вимог цих Правил, Закону України «Про поховання та похоронну справу», Державних санітарних правил та норм, «Гігієнічні норми щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України», інших нормативно-правових актів.

 

РОЗДІЛ 5. Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою населених пунктів

5.1. Громадяни у сфері благоустрою території міської ради мають право:

- користуватися об’єктами благоустрою населених пунктів;

- брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території населених пунктів Свалявської міської ради;

- вносити на розгляд  міської ради пропозиції з питань благоустрою населених пунктів;

- отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території населених пунктів та внесення до них змін, а також роз’яснення їх змісту;

- брати участь у здійсненні заходів з благоустрою населених пунктів, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об’єктів благоустрою.

5.2. Громадяни у сфері благоустрою зобов’язані:

- дотримуватися вимог цих Правил.

- не порушувати права і законні інтереси інших суб'єктів у сфері благоустрою.

- утримувати в належному стані закріплену та прилеглу території. Проводити розчищення канав (кюветів) для вільного збору ливневих, талих вод.

- власники житлових будинків та громадських споруд зобов’язані влаштувати снігоутримувачі на даху власних будівель, організований водовідвід вод з дахів через вертикальні ринви та забезпечити безперешкодну і безпечну експлуатацію тротуарів у зимовий період. Своєчасно проводити капітальний і поточний ремонт домоволодінь, ремонт та фарбування надвірних будівель, огорож, парканів.

- забороняється складувати будівельні та інші матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків терміном більше 3-х діб, забезпечувати своєчасний вивіз твердих побутових відходів та сплату за їх вивіз. Забороняється захоронення сміття на території земельних ділянок, на яких розташовані будинки. Кидати сміття, недопалки, папір, тару, ганчір'я, тощо на вулицях, площах, парках, інших громадських місцях, а також спалювати сміття у контейнерах і урнах. Складувати відходи на території міста, на схилах озер, річок та інших водойм, а також в місцях масового відпочинку людей, лісосмугах, зелених насадженнях, парках, скверах, садах, рекреаційних зонах та майданчиках, в пам'ятках культурної та історичної спадщини, на пляжах, кладовищах, інших територіях загального користування, на прибудинкових територіях, дитячих майданчиках.

- забороняється випуск побутових стоків власниками індивідуальних житлових будинків у відкриті водовідвідні канави (кювети).

- витрушувати одяг, білизну, ковдри, килими, інші речі, виливати рідину, кидати предмети з балкону, лоджій, вікон та сходів будинків, мити балкони та вікна шляхом зливання води.

- не допускати зберігання техніки, механізмів, автомобілів, в тому числі розукомплектованих, на прилеглій території. Не допускати виробничого ремонту або мийки автомобілів, заміни масла або технічної рідини на прилеглій території.

- забороняється самовільне розташування рекламних засобів, оголошень, агітаційних листівок на архітектурних спорудженнях міста, пам’ятниках, деревах, квітниках, електричних стовпах, автобусних зупинках.

- з метою впорядкування обліку об’єктів нерухомого майна, незалежно від форм власності (житлові будинки, торгові точки, адмінбудівлі підприємств, установ, організацій), облаштувати свої об’єкти номерними знаками.

- згідно з вимогами діючого законодавства України у сфері поводження з відходами укладати договори з юридичною особою, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів, здійснювати оплату таких послуг та забезпечувати роздільне збирання побутових відходів (за винятком випадків, коли плата за вивезення відходів є у складі квартплати або плати за утримання будинку та прибудинкової території).

- дотримуватись правил утримання та поводження з домашніми та іншими тваринами. Суворо забороняється вигулювати собак на дитячих майданчиках, на територіях закладів охорони здоров’я, освіти та спорту. Вигулювати собак без наморднику та повідця дозволяється тільки у спеціально відведених для цього місцях або за умов дотримання заходів, які забезпечують безпеку людей та інших тварин. Власники домашніх тварин зобов’язані не допускати забруднення тваринами територій об’єктів благоустрою, прибирати екскременти своїх тварин в усіх випадках.

- без відповідної проектно-кошторисної документації та дозволу проводити на подвір'ях, вулицях, площах та інших територіях загального користування роботи по прокладанню водопровідних, каналізаційних та інших мереж.

- торгувати з рук, машин, землі або іншим чином у не встановлених місцях.

- виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», цими Правилами, рішеннями центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами в сфері благоустрою.

- відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів.

- допускати на об’єкти благоустрою, що перебувають у їх власності або користуванні, аварійно-рятувальні та інші служби для здійснення заходів щодо запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

 

РОЗДІЛ 6. Права та обов’язки підприємств, установ та організацій, у сфері благоустрою населених пунктів

6.1. Підприємства, установи та організації, фізичні особи – підприємці у сфері благоустрою міста мають право:

- брати участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку громади в частині заходів з благоустрою території громади.

- брати участь в обговоренні проектів регуляторних актів, що регулюють відносини у сфері благоустрою.

- вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням цих Правил або призводять до нецільового використання території міста.

- вимагати виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю або здоров'ю громадян, їх майну, майну юридичної особи, фізичної особи-підприємця.

- вносити на розгляд органів місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення благоустрою території Свалявської територіальної громади;

- здійснювати діяльність, яка передбачена правоустановчими (дозвільними) документами, з урахуванням цільового використання земельних ділянок та призначення будівель та споруд, враховуючи хронологічний період проведення забудови територій та фактичне формування зон забудови (виробничої, житлової тощо).

6.2. Підприємства, установи та організації у сфері благоустрою населених пунктів зобов’язані:

- утримувати в належному стані об’єкти благоустрою, що перебувають у їх власності або користуванні, а також визначену правилами благоустрою територію населеного пункту, прилеглу до цих об’єктів територію;

- усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

- проводити за власний рахунок в установлені строки прибирання об’єктів благоустрою від сміття та чагарників;

- усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

- відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та в розмірах, установлених законодавством України;

- у процесі утримання об’єктів благоустрою дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані;

- територія об'єктів залізничного транспорту прибирається їх балансоутримувачем (власником, користувачем) в межах охоронних зон;

- балансоутримувачі (власники, користувачі) земельних ділянок, розміщених на берегах річок та спусків до них, вулицях, що не мають забудови з протилежної сторони, здійснюють прибирання прилеглої та протилежної території;

- допускати на об’єкти благоустрою, що перебувають у їх власності або користуванні, аварійно-рятувальні та інші служби для здійснення заходів щодо запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

 

РОЗДІЛ 7. Порядок здійснення благоустрою та утримання території загального користування

7.1. До об’єктів благоустрою населених пунктів належать:

1) території загального користування:

- парки (спортивні та дитячі майданчики), сади;

- пам’ятки культурної та історичної спадщини;

- вулиці, дороги, провулки, проїзди, пішохідні доріжки;

- кладовища;

- інші території загального користування;

2) прибудинкові території;

3) території будівель та споруд інженерного захисту територій;

4) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території.

5) зони зелених насаджень, території пам’ятників культурної, історичної спадщини, майданчики для дозвілля та відпочинку.

7.2. До об’єктів благоустрою можуть належати також інші території в межах населених пунктів.

7.3. Благоустрій та утримання в належному стані вище вказаних територій включає:

- прибирання сміття, відходів, листя;

- озеленення;

- збереження зелених насаджень;

- догляд, обрізання, знесення, висадка зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави та інших насаджень);

- відновлення територій у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;

- встановлення та утримання у належному стані лавочок, меморіальних дощок, пам’ятників та елементів благоустрою;

- забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян.

7.4. Благоустрій вказаних територій здійснюється відповідно до затверджених планів.

7.5. Пошкодження зелених насаджень, збір квітів, випас худоби на території клумб, парку, рекреаційних зон, зон зелених насаджень, територіях пам’ятників культурної та історичної спадщини і майданчиках для дозвілля та відпочинку забороняється.

7.6. Благоустрій кладовищ:

- утримання в належному стані територій кладовищ передбачає використання їх за призначенням, санітарне очищення, озеленення, охорону зелених насаджень, збір та вивезення сміття;

- існуючі місця поховань не підлягають знесенню і можуть бути перенесені тільки за рішенням  міської ради;

- поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства;

- забороняється висадка зелених насаджень на території кладовищ без погодження з міською радою;

- виконання будь-яких будівельних робіт у місцях поховань, на місцевості із залишками слідів давніх поховань, на територіях закритих кладовищ, а також у прилеглих до місць поховань охоронних зонах забороняється.

 

РОЗДІЛ 8. Порядок здійснення благоустрою та утримання прилеглої до приватних будівель території

8.1. Власник або користувач земельної ділянки зобов’язаний утримувати земельну ділянку, яка перебуває в його власності або користуванні, а також прилеглу до його земельної ділянки територію.

8.2. До прилеглої території відноситься територія тротуару чи земельної зони вздовж огорожі до проїжджої частини вулиці (при наявності з права або зліва), в разі відсутності проїжджої частини на відстань 5 метрів, а також кювети перед земельною ділянкою та позаду.

8.3. Благоустрій та утримання у належному стані вище вказаних територій включає:

- прибирання сміття, відходів, листя;

- озеленення;

- збереження зелених насаджень;

- догляд, обрізання, знесення, висадка зелених насаджень (квітів, кущів, трави та інших насаджень);

- скошування трави кожної другої суботи місяця;

- видалення та вивезення сухостійних дерев, чагарників та поламаного гілля;

- відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках.

8.4. Підприємствам,установам, організаціям всіх форм власності, приватним підприємцям, громадянам суворо забороняється створювати звалища та скидати сміття, фекалії у кувети, канави, особливо на територія прилеглих до житлової забудови.

8.5. Забороняється розміщення та/або залишення будівельних матеріалів (піску, щебеню, мішків з матеріалами та ін.), будівельного сміття та відходів на прилеглій території.

8.6. За невиконання або неналежне виконання порядку здійснення благоустрою та утримання прилеглої до приватних будівель території власник або користувач земельної ділянки несе відповідальність, передбачену Кодексом України про адміністративні правопорушення.

 

РОЗДІЛ 9. Утримання фасадів і покрівель

9.1. Керівники підприємств, установ, організацій, приватні підприємці, у володінні або на балансі яких знаходяться будинки і споруди, зобов’язані  забезпечити своєчасне проведення робіт по реставрації, ремонту і фарбуванню фасадів зазначених об’єктів і їхніх окремих елементів (балконів, лоджій тощо), а також підтримувати в чистоті і справному стані розташовані на фасадах інформаційні таблички, пам’ятні дошки тощо.

9.2 Забороняється самовільне переустаткування фасадів будинків і їхніх конструктивних елементів.

9.3. Житлові, адміністративні, виробничі і громадські будинки повинні бути обладнані будинковими знаками, а житлові будинки, крім того, покажчиками номерів під’їздів і квартир, що повинні утримуватися в чистоті і справному стані.

9.4. У зимовий час власниками, балансоутримувачами повинно бути організовано своєчасне очищення  покрівель від снігу, льоду і бурульок.

9.5. Очищення покрівель будинків на сторонах, що виходять на пішохідні зони, від утвореного льоду повинно здійснюватися негайно в міру його утворення з попередньою установкою огородження на небезпечних ділянках.

9.6. Очищення дахів будинків здійснюється в денний час доби. Перед скиданням снігу й льоду необхідно вживати попереджувальних заходів для забезпечення безпеки руху пішоходів.

 

РОЗДІЛ 10. Забезпечення благоустрою території підприємств, установ та організацій

10.1. Підприємства, установи, організації забезпечують благоустрій земельних ділянок, наданих їм на праві власності чи праві користування відповідно до закону.

10.2. До прилеглої території відноситься територія тротуару чи земельної зони вздовж огорожі до проїжджої частини вулиці (при наявності з права або зліва), в разі відсутності проїжджої частини на відстань 25 метрів, а також кювети перед земельною ділянкою та позаду. Вразі необхідності - межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями території визначає міська рада.

10.3. Благоустрій та утримання в належному стані вище вказаних території включає:

- прибирання сміття, відходів, листя;

- озеленення;

- збереження зелених насаджень;

- догляд, обрізання, знесення, висадка зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави та інших насаджень);

- відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій в інших випадках.

10.4. Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров’ю громадян, на власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях відповідно до закону.

 

РОЗДІЛ 11. Правила прибирання і утримання територій прилеглих до багатоквартирних житлових будинків.

11.1.Балансоутримувачі (ОСББ) багатоквартирного житлового фонду зобов'язані:

- утримувати підвали, горища, інші допоміжні приміщення закритими або обладнувати їх сітками для попередження проникнення в них тварин;

- забезпечувати прибирання допоміжних приміщень від сміття, сторонніх предметів, а також своєчасну санітарну обробку їх після аварійних ситуацій на внутрішньо-будинкових мережах;

- утримувати в чистоті території прилеглі до багатоквартирних житлових будинків - дворові території.

11.2. Забороняється спалювати опале листя, гілки, ялинки та сосни, тощо.

11.3.Побутове сміття і харчові відходи повинні зберігатися в сміттєзбірниках і контейнерах, які відповідають санітарним вимогам. Рідкі нечистоти в не каналізованих будинках збираються в водонепроникні вигрібні (помийні) ями з люками, вбудованими так, щоб у них не проникали дощові води.

Майданчики під сміттєзбірники і контейнери робляться розміром згідно санітарних норм.

Під'їзди до майданчиків повинні бути впорядковані і забезпечувати вільний під'їзд спецмашин. Відповідальність за благоустрій та санітарний стан майданчиків і під'їздів до них, справність сміттєзбірників в дворах несе виконавець послуг з вивезення побутових відходів.

Сміттєзбірники, контейнери, майданчики під них повинні своєчасно очищатися від сміття, грязі і снігу. Крупно-габаритне сміття вивозиться виконавцем послуг з вивезення побутових відходів у визначені дні за графіком.

11.4. Відходи з домоволодінь вивозяться спеціалізованими підприємствами, в тому числі на підставі договорів, спеціально обладнаним транспортом.

11.5. Місця (майданчики) для розміщення на прибудинкових територіях контейнерів для збору твердих побутових відходів визначаються балансоутримувачами багатоквартирного житлового фонду і узгоджуються з  виконавцем послуг з вивезення відходів.

11.6. Прибирання майданчиків, на яких встановлені контейнери для збору твердих побутових відходів, і прилеглих до них територій здійснює виконавець послуг з вивезення побутових відходів.

В районах приватної забудови в місцях збору побутового сміття у спецавтотранспорт прибирає вантажник підприємства, який надає послуги. Відповідальність за належний технічний стан контейнерів для збору твердих побутових відходів несе їх власник.

11.7.Вивіз рідких нечистот із вигрібних ям домоволодінь здійснюється спеціалізованим транспортом за рахунок балансоутримувача (власника, користувача) будинків (квартир).

11.8.При виконанні в будинках (квартирах) ремонтних робіт будівельне сміття щоденно вивозиться балансоутримувачами (власниками) будинків (квартир) та організаціями, які проводять ремонт, на спеціально відведені місця чи об'єкти поводження з відходами.

 

РОЗДІЛ 12. Користування об’єктами благоустрою комунальної власності

12.1. Суб’єкт господарювання при організації роботи об’єктів дрібнороздрібної  торговельної мережі та послуг повинен керуватися та дотримуватися вимог Законів України «Про захист прав споживачів», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», Порядком провадження торговельної діяльності та правилами торговельного  обслуговування населення, Правилами роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, Правилами побутового обслуговування населення, вимогам щодо охорони праці, техніки безпеки та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють діяльність у сфері торгівлі та послуг.

12.2. Розміщення на території Свалявської міської ради окремих елементів для здійснення підприємницької діяльності - об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення, повинно здійснюватися згідно Положень:

- про користування об’єктами благоустрою комунальної власності на території Свалявської територіальної громади;

- про порядок Погодження режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення на території Свалявської міської ради.

 

 

РОЗДІЛ 13. Обмеження при використанні об'єктів благоустрою

13.1. На об’єктах благоустрою забороняється:

- виконувати роботи без дозволу в разі, якщо обов’язковість його отримання передбачена законом;

- самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо;

- вивозити і звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг;

- самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

- встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України;

- випасати худобу у не відведених для цього місцях;

- забруднювати довкілля, місця загального користування, засмічувати побутовими відходами, недопалками, насінням тощо;

- складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

- самовільно займати земельні ділянки і використовувати їх при відсутності документів, що засвідчують право на використання та володіння землею;

- використовувати земельні ділянки не за цільовим призначенням;

- вчиняти дії, що тягнуть за собою порушення умов благоустрою, пошкодження вулично-дорожної мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та інші дії заборонені цими Правилами та іншими нормативно-правовими актами України.

 

РОЗДІЛ 14. Утримання тварин

14.1. Громадяни та суб’єкти господарювання – власники тварин зобов’язані:

- не допускати утримання собак без належного обмеження території для вигулу;

- не допускати забруднення тваринами місць загального користування.

У разі забруднення власник зобов’язаний прибрати за своєю твариною;

- не випасати худобу на алеях, парках, рекреаційних зонах, зонах масового відпочинку, спортивних майданчиках;

14.2. Забороняється жорстоке поводження з тваринами та неналежне їх утримання. Таке поводження тягне за собою притягнення до відповідальності згідно чинного законодавства України.

 

РОЗДІЛ 15. Елементи благоустрою

15.1. Елементами благоустрою є:

- покриття вулиць, доріг, проїздів, алей, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів;

- зелені насадження уздовж вулиць і доріг, в парках, на алеях, в садах, інших об’єктах благоустрою загального користування, на прибудинкових територіях;

- засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами;

- технічні засоби регулювання дорожнього руху;

- будівлі та споруди системи інженерного захисту території;

- обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків;

- інші елементи благоустрою, визнані нормативно-правовими актами.

15.2. За псування елементів благоустрою, малих архітектурних форм (лавок, урн, скульптур, огороджень, устаткування парків, скверів та інших), технічних засобів регулювання дорожнього руху (дорожніх знаків, покажчиків світлофорів), винні несуть відповідальність згідно з діючим законодавством України.

 

РОЗДІЛ 16. Проведення земляних та ремонтних робіт

16.1. Поняття земляних робіт:  

Земляні роботи – це планові ремонтні роботи або будівництво міських мереж, а саме: водопроводу, водовідведення, зливової каналізації, газу, теплоносіїв, гарячого водопостачання, телефону, нафтопроводів, електропостачання, контурних заземлень, будівництво житлових будинків, допоміжних споруд, вигрібних ям, до них мереж, шахтних криниць, підвалів, сховищ нафти, газу та ін., установки опор ліній електро-, радіопередач, тролейбусних ліній, рекламоносіїв, кіосків, павільйонів, замощення тротуарів, входів в магазини (приямки або сходи), закладів громадського харчування та ін., загорож, проведення гідроізоляцій зовнішніх стін будинків та інші роботи з пошкодження об’єктів благоустрою пов’язаних з проведенням робіт із зняття поверхневого шару грунту, штучного покриття (асфальт, бруківка, гравійне покриття), зелених зон тощо.

Аварійно-відновлювальними земляними роботами вважаються тільки ті, що визначенні чинним законодавством, та ті, що направлені для ліквідації наслідків небезпечної події техногенного характеру, що спричинила загибель людей чи створила на об'єкті або на території загрозу життю та здоров'ю людей і призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи завдає шкоди довкіллю.

16.2. Порядок видачі дозволів на порушення об'єктів благоустрою передбачений Положенням затвердженим виконавчим комітетом Свалявської міської ради.

16.3. При виконанні земляних робіт, що позв'язані з закриттям або обмеженням руху транспорту, вповинні бути розроблені і погоджені у відповідних організаціях (установах) схеми організації руху транспорту і пішоходів, встановлення відповідних дорожніх знаків.

В разі пошкодження зелених насаджень та газонів при будівництві, реконструкції, ремонті, експлуатації наземних і підземних інженерних мереж і споруд, шляхових покрить, розміщення споруд та пересувних елементів побутово-торговельного призначення, рекламоносіів, оплата здійснюється за кожний квадратний метр чи за кожне зелене насадження згідно з діючими тарифами балансоутримувача зелених насаджень.

16.4. Виконання робіт без отримання дозволу (ордеру) на порушення об’єктів благоустрою, з порушенням строків або по закінченню вказаних у дозволі строків (без продовження дозволу або оформлення нового дозволу) – забороняється і вважається самовільним.

 

РОЗДІЛ 17. Правила розміщення та утримання елементів благоустрою при розміщенні зовнішньої реклами

17.1. Розміщення зовнішньої реклами та інформації повинно здійснюватись згідно постанови Кабінету Міністрів України  №2067 від 29.12.2003 року «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» та Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами на території Свалявської міської ради.

17.2. Проведення робіт, пов’язаних з розташуванням (монтажем, реконструкцією, перенесенням, демонтажем) рекламних засобів на території  міської ради, здійснюється на підставі дозволів на проведення цих робіт у встановленому виконкомом міської ради порядку.

17.3. У разі проведення робіт, пов’язаних з розташуванням рекламних засобів, на територіях з твердим покриттям (трав’яним покровом) і необхідністю проведення земляних робіт виконується попередня підготовка, яка гарантує максимальне збереження твердого покриття (трав’яного покрову) та необхідну якість його відновлення з використанням аналогічного матеріалу покриття за технологією, яка гарантує його належну якість та відсутність осідання ґрунту.

17.4. Рекламні засоби не повинні створювати перешкоди руху пішоходів і транспорту, обслуговуванню інженерних мереж і споруд, викошуванню газонів.

17.5. Освітлення зовнішньої реклами повинно бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати житлові будинки.

17.6. Рекламні засоби не повинні виступати джерелом шуму, вібрації, світлових, електромагнітних та інших випромінювань чи полів з порушенням діючих санітарних норм.

17.7. При розміщенні рекламних засобів поблизу перехрестя, біля дорожніх знаків, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування повинна забезпечуватись видимість дорожніх знаків, перехресть, зупинок транспорту загального користування.

17.8 Забороняється розміщення рекламних засобів:

- на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

- на території парку, пам’ятників, на квітниках та деревах.

17.9 Шкода, завдана при розміщенні зовнішньої реклами внаслідок порушення законодавства з благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації у встановленому законодавством порядку.

 

РОХЗДІЛ 18. Охорона та утримання зелених насаджень

18.1. Охороні та відновленню підлягають всі зелені насадження в межах населених пунктів під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанціях.

18.2. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету залежно від підпорядкування об’єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду, - за рахунок коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку.

18.3. Видалення зелених насаджень (дерев, кущів, газонів та квітників) на території Громади здійснюється в порядку, встановленому Постановою Кабінетом Міністрів України від 01.08.06 №1045.

18.4. У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійних та надзвичайних ситуацій, а також у разі, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю чи майну громадян та/або юридичних осіб, видалення пошкоджених дерев або кущів (їх частин) може здійснюватись підприємствами, організаціями, установами різних форм власності на власній та закріпленій території негайно власними силами  або спеціалізованими підприємствами.

18.5. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень, а також видалення дерев, на об’єктах благоустрою за рахунок бюджетних коштів виконується балансоутримувачем чи спеціалізованим підприємством на умовах договору з останнім, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування, згідно чинного законодавства – за рахунок коштів їх власників власними силами або відповідно до укладеної угоди зі спеціалізованими підприємствами згідно з нормативами, затвердженими у встановленому порядку (ст.28.1 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»).

Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними є:

- на об’єктах благоустрою державної чи комунальної власності – балансоутрмувачі цих об’єктів;

- на територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво, і прилеглих територіях до них –  забудовники чи власники цих територій;

- на приватних садибах і прилеглих ділянках – їх власники або користувачі.

18.6 Оперативний контроль за утриманням та благоустроєм зелених насаджень, проведення обліку, планування озеленення і благоустрою виконує  Свалявська міська рада.

18.7. Акт про наявність зелених насаджень на виділених під забудову земельних ділянках складається комісією, яка виходить на місце забудови, в складі: представника державної екологічної інспекції,  Свалявської міської ради.

18.8. Власники територій повинні:

 • не допускати огоління кори дерев;
 • не огороджувати зелені насадження, які розташовані на прилеглих до домоволодіння територіях;
 • при будівництві і ремонті тротуарів і доріг залишати біля дерев пристовбурні лунки розміром 1.2х1.2 і огородити їх поребриком;
 • зберігати верхній рослинний ґрунт на всіх ділянках нового будівництва шляхом знімання та складування його в межах  будівельного майданчика;

18.9. За пошкодження  зелених насаджень або самовільне знесення, а також невжиття засобів з охорони та утримання винні особи притягуються до відповідальності згідно зі ст.153 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення».

Накладання штрафу не звільняє винних осіб від обов’язків сплати відшкодування за нанесені збитки згідно з постановою Кабінету міністрів України від 28.12.02 №1789 та п.3 ст.42 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

18.10. З метою забезпечення чистоти та порядку на території Громади, належного утримання зелених насаджень на об’єктах зелених насаджень забороняється:

 • забруднювати пішохідні тротуари, газони, квітники;
 • складувати будь – які матеріали, сміття, будівельні, господарські, побутові, харчові відходи, відходи виробництва, траву, листя, гілки, сніг в невстановлених для цих цілей місцях;
 • влаштовувати зупинки пасажирського транспорту, паркувати автотранспортні засоби і розміщувати торгівельне обладнання, якщо це призводить до пошкодження зелених насаджень, квітників, газонів;
 • рух автотранспорту по тротуарах, пішохідних доріжках, газонах, зелених зонах Громади;
 • паркування автотранспорту у не відведених для цього місцях з порушенням правил дорожнього руху;
 • здійснювати будь-яке будівництво, у тому числі й павільйонів для торгівлі, розміщення малих архітектурних форм без дозволу, виданого в установленому порядку;
 • випалювати суху рослинність, листя, розпалювати багаття й порушувати інші правила протипожежної безпеки;
 • підвішувати гамаки, гойдалки, мотузки для сушки білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи та інші предмети, якщо вони можуть зашкодити дереву;
 • рвати квіти, ламати дерева і чагарники;
 • вигулювати собак в місцях масового відпочинку;
 • випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у невідведених для цього місцях;
 • самовільно висаджувати дерева, кущі, влаштовувати городи на міській території за винятком територій приватного домоволодіння, якщо це не передбачено проектом впорядкування і не суперечить нормам і правилам чинного законодавства;
 • проводити посадку дерев, чагарників на теплових трасах, газопровідних, водопровідних, каналізаційних і всіх електролінійно – кабельних мереж та споруд;
 • спалювати промислові відходи, сміття, листя, обрізані гілки дерев на вулицях, площах, скверах, квітниках, у дворі підприємств, установ, організацій і приватних домоволодінь, на міському полігоні ТПВ, а також в контейнерах;
 • використовувати без відповідного дозволу вільні земельні ділянки, розташовані поблизу приватних житлових будинків (багатоквартирних будинків, території ОСББ), та влаштовувати на них городи;
 • робити написи, малюнки на стінах будинків і споруд, огорожах, зупинкових павільйонах, тротуарах, дорогах, пам’ятках та інших монументальних спорудах без дозволу виконавчого комітету міської ради;
 • здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці);
 • забруднювати відходами собак і кішок сходові майданчики та інші місця суспільного користування в багатоквартирних будинках;
 • перебування з собаками в садах, парках, скверах, на стадіонах , пляжах, спортивних і дитячих майданчиках, ринках, купання собак у водоймищах  в місцях масового купання людей;
 • будувати приміщення для утримання домашніх тварин і птахів на відстані ближче 25  метрів від багатоквартирних житлових будинків, дитячих садків, шкіл й інших об’єктів права власності; випускати тварин, свійську птицю на вулицю і територію дворів, парків, скверів; розміщати домашніх тварин у підвалах, на балконах, лоджіях та дворах будинків, що мають два і більше поверхів;
 • складувати тару і запаси товарів біля магазинів, кіосків, павільйонів й інших об’єктів торгівлі і обслуговування населення;
 • залишати неприбраною ділянку дороги, на якій відбулася дорожньо – транспортна подія, після проведення працівниками ДАІ всіх необхідних дій;
 • засмічувати, захаращувати, встановлювати будь-які споруди на пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків;
 • використовувати будь – які види піротехнічної продукції, організовувати феєрверки після 23 години;

 

РОЗДІЛ 19. Захист населення від шкідливого впливу шуму, неіонізованих випромінювань та інших фізичних факторів на території населених пунктів

19.1. Органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни при здійсненні будь-яких видів діяльності з метою відвернення та зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів зобов’язані:

- здійснювати відповідні заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

- забезпечувати під час роботи закладів торгівлі, культури, при проведенні концертів, дискотек, масових святкових і розважальних заходів тощо рівні звучання звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів у приміщеннях і на відкритих площадках, а також рівні шуму в прилеглих до них жилих будівлях, що не перевищують рівнів, установлених санітарними нормами;

- вживати заходів щодо недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, встановлених санітарними нормами в таких приміщеннях і на таких територіях населених пунктів (захищені об’єкти):

1) житлових будинків і прибудинкових територіях;

2) лікувальних закладів, закладів освіти та культури;

3) розташованих у межах населених пунктів закладів торгівлі;

4) інших будівель і споруд, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

5) парків, зон відпочинку розташованих на території житлових будинків.

19.2. Шум на захищених об’єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби.

19.3. У нічний час з 22.00 год. до 7.00 год. на захищених об’єктах забороняються гучний спів і викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів.

19.4. Проведення на захищених об’єктах ремонтних робіт, що супроводжуються шумом, забороняється в робочі дні з 21.00 год. до 8.00 год., в святкові та неробочі дні – цілодобово. Шум, що утворюється під час проведення будівельних робіт, не повинен перевищувати санітарних норм цілодобово.

19.5. Додержання тиші та обмежень певних видів діяльності, що супроводжуються шумом, не поширюються на випадки:

- здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

- здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму за межі таких приміщень;

- попередження та/або ліквідація наслідків аварії, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій;

- надання невідкладної допомоги, попередження або припинення правопорушень;

- попередження крадіжок, пожеж, а також виконання завдань цивільної оборони;

- проведення зборів, мітингів, інших масових заходів, про які завчасно сповіщають органи місцевого самоврядування;

- відзначення встановлених законом святкових і неробочих днів, днів села, інших свят відповідно до рішень виконавчого комітету міської ради, проведення спортивних змагань;

- проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин та піротехнічних засобів у заборонений час за погодженням з виконавчим комітетом міської ради. Застосування побутових піротехнічних виробів у нічний час дозволяється під час

святкування Нового року в ніч з 31 грудня на 1 січня.

19.6. Забороняється застосування побутових піротехнічних виробів та проведення феєрверків не ближче чим за 100 метрів від лікарень, культових споруд, навчальних закладів, інших громадських споруд та житлових будинків.

19.7. При проведенні масових заходів забороняється кидати приведені в дію побутові піротехнічні вироби під ноги перехожих, здійснювати феєрверки з дахів будинків та вчиняти інші дії, від яких можуть постраждати люди або майно.

19.8. Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, встановлених законом, забезпечують контроль за додержанням керівниками та посадовими особами підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також громадянами санітарного та екологічного законодавства, правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях, інших нормативно-правових актів у сфері захисту населення від шкідливого впливу шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів.

 

РОЗДІЛ 20. Контроль у сфері благоустрою території Свалявської міської ради

20.1. Контроль у сфері благоустрою населених пунктів спрямований на забезпечення дотримання всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадянами вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», цих Правил та інших нормативно-правових актів.

20.2. Контроль у сфері благоустрою населених пунктів здійснює міська рада та її виконавчий орган.

20.3. Самоврядний контроль за станом благоустрою населених пунктів здійснюється шляхом:

- проведення перевірок територій;

- розгляд звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

- участі в обговоренні проектів благоустрою територій населених пунктів  міської ради, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд виконкому  міської ради;

- подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів та Правил Благоустрою території населеного пункту.

 

РОЗДІЛ 21. Відповідальність за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів

21.1. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів притягуються особи, які винні:

- у порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів;

- у порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно- гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації об’єктів благоустрою;

- порушення режиму використання і охорони територій та об’єктів рекреаційного призначення;

- самовільному зайнятті території (частини території) об’єкта благоустрою населеного пункту;

- пошкодження (руйнування чи псування) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів благоустрою населених пунктів;

- порушення правил благоустрою території населених пунктів;

- знищення або пошкодження зелених насаджень чи інших об’єктів озеленення населених пунктів;

- забрудненні (засміченні) території населеного пункту;

- неналежному утриманні об’єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення територій населених пунктів тощо.

21.2. Законом може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень у сфері благоустрою населених пунктів.

21.3. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до відповідальності, передбаченої законом, не звільняє їх від обов’язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог цього законодавства.

21.4. Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації, як правило в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. Відсутність таких такс, методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди.

 

РОЗДІЛ 22. Порядок внесення змін та доповнень до Правил

22.1. Зміни та доповнення до Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення на сесії  Свалявської міської ради.

22.2. Проект рішення  міської ради про внесення змін та доповнень до Правил підлягає громадському обговоренню. Правила благоустрою населених пунктів міської ради розроблені на основі положень та вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», Конституції України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших нормативно-правових актів України.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь