Свалявська міська рада

Закарпатської області

Правила благоустрою території населених пунктів Свалявської міської ради

Дата: 27.10.2022 14:17
Кількість переглядів: 1136

 

Завантажити тут

 

ПРАВИЛА

благоустрою територій населених пунктів

Свалявської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Ці правила установлюють вимоги щодо благоустрою території Свалявської міської ради.

Правовою підставою «Правил благоустрою території Свалявської міської ради» (надалі Правила) є Конституція України, Закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», Типові правила благоустрою території населеного пункту, Кодекс України про адміністративні правопорушення та інші закони та підзаконні нормативні акти.

Правила регулюють права й обов’язки учасників правовідносин з благоустрою територій, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку Свалявської міської ради. Правила забезпечують єдність державних та приватних інтересів по утриманню території населених пунктів Свалявської міської ради в належному стані, її санітарному очищенню, забезпеченню об`єктів загального користування, природних ландшафтів, комплексів і об’єктів, а також по раціональному використанню інженерних споруд, забезпеченню їх безперебійного функціонування.

1.2. У цих правилах наведені нижче терміни вживаються в таких значеннях:

балансоутримовач – власник або юридична особа яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно та забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом;

благоустрій населених пунктів – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

вулично-дорожня мережа – призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньоквартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;

громадське місце – частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна, або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично, або час від часу, в тому числі під’їзди, а також підземні переходи, стадіони;

закріплена територія – територія, яка закріплена відповідним виконавчим органом;

заходи з благоустрою населених пунктів – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

мала архітектурна форма – це елемент декоративного чи іншого оснащення об’єкта благоустрою (альтанки, павільйони, навіси, паркові арки, вуличні вази, вазони, декоративна та ігрова скульптура, вуличні меблі, сходи, паркові містки, огорожі, ворота, інформаційні стенди, дошки, вивіски та інші елементи благоустрою, визначені законодавством).

об’єкти благоустрою:

території загального користування:

парки відпочинку, парки, пам’ятки садово-паркового мистецтва, спортивні дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, майданчики;

пам’ятки культурної та історичної спадщини;

площі;

вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

кладовища;

інші території загального користування;

прибудинкові території;

території будівель та споруд інженерного захисту територій;

території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору та інші території в межах населеного пункту;

пересувна мала архітектурна форма – споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей (торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності, тощо);

пішохідна доріжка – доріжка з покриттям, призначена для руху пішоходів, виконана в межах дороги чи поза нею і позначена знаком 4.16.

побутові відходи (ПВ) – відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов’язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення;

прибудинкова територія – територія навколо багатоквартирного будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування багатоповерхового будинку; земельна ділянка, що має межі, встановлені за проектом розподілу території мікрорайону (кварталу), на якій знаходиться житловий будинок, а також будівлі і споруди, призначені для його утримання, інші споруди (не призначені для утримання), і яка перебуває в користуванні власника (співвласників) будинку;

прилегла територія – територія, яка межує з територією суб’єкта господарювання (по периметру) від огорожі, споруди або обмежена краєм проїжджої частини  вулиці чи дороги, включаючи бордюрний камінь;

стаціонарна мала архітектурна форма – споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру має площу до 30 м2 (кіоск, павільйон, тощо);

суб’єкти у сфері благоустрою населених пунктів – органи державної влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, громадяни;

тверді відходи – залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, продукції, що не можуть у подальшому використовуватися за призначенням;

територія – сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об’єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об’єктів, об’єктів промисловості, комунально-складських та інших об’єктів у межах населеного пункту;

утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території населеного пункту, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою;

інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України, Законах України «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про охорону культурної спадщини», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення».

1.3. Фінансування заходів із благоустрою території Свалявської міської ради здійснюється відповідно до статті 36 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

1.4. Участь громадян у фінансуванні заходів із благоустрою населеного пункту здійснюється відповідно до статті 37 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

1.5. Громадяни та юридичні особи є відповідальними за порушення цих Правил згідно з вимогами законодавства України.

2. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою

2.1. Благоустрій територій Свалявської міської ради здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства, нормативно-технічних документів  та цих Правил.

Проектування та будівництво об’єктів будівництва на об’єктах благоустрою здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а також ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій».

2.2. Утримання об’єктів благоустрою здійснюється відповідно до статті 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року № 154, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 року за № 189/8788.

Благоустрій та утримання парків (парків культури і відпочинку, парків - пам’яток садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, меморіальних та інших (далі - парків), рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків здійснюється відповідно до планів, розроблених балансоутримувачем чи підприємством, що здійснює утримання об’єктів благоустрою, та затверджених відповідним органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, а об’єкта, який перебуває у приватній власності, - його власником.

Благоустрій та утримання парків, що належать до територій та об’єктів природно-заповідного фонду, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про природно-заповідний фонд України».

2.3. Благоустрій та утримання у належному стані парків, рекреаційних зон, садів, скверів і розташованих на їхніх територіях майданчиків для дозвілля здійснюється з дотриманням вимог законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про оцінку впливу на довкілля», а також:

- Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105;

- Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01 березня 2006 року № 110;

- Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417;

- Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145;

- ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

- інших нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів.

2.4. Благоустрій рекреаційних зон, що використовуються для організованого масового відпочинку та купання, здійснюється із дотриманням вимог нормативно-технічних документів, якими визначаються гігієнічні вимоги до зон рекреації водних об’єктів.

2.5. Благоустрій територій оздоровчих закладів здійснюється із дотриманням вимог Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 року № 172.

2.6. Не допускається знищення чи пошкодження елементів благоустрою на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків.

2.7. Господарська зона парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків з контейнерними майданчиками та громадськими вбиральнями розташовується не ближче ніж 50 м від місць масового скупчення людей (танцювальні, естрадні майданчики, фонтани, головні алеї, видовищні павільйони).

2.8. Кількість урн для сміття на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів і розташованих на їхніх територіях майданчиків для дозвілля встановлюють з розрахунку одна урна на 800 м2 площі. На головних алеях парку відстань між урнами повинна бути не більше ніж 40 м. Біля кожної тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності встановлюється урна для сміття місткістю не менше ніж 0,01 м3 .

2.9. Кількість контейнерів для сміття на господарських майданчиках парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків визначається за показником середнього утворення відходів за три дні.

2.10. Основне прибирання парків здійснюється після їх закриття та до восьмої години ранку. Протягом дня необхідно збирати відходи, у тому числі екскременти тварин, опале листя, проводити патрульне прибирання, поливати зелені насадження.

2.11. Поливальні пристрої повинні бути в справному стані, їх мають регулярно оглядати і ремонтувати.

2.12. Поверхневі і заглиблені поливальні мережі водогону на зиму підлягають консервації із дотриманням вимог Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05 липня 1995 року № 30.

2.13. Благоустрій територій об’єктів культурної спадщини здійснюється відповідно до:

- Закону України «Про благоустрій населених пунктів»;

- Закону України «Про охорону культурної спадщини»;

- постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року №318 «Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць»;

- постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року №878 «Про затвердження Списку історичних населених місць України»;

- постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 року №1768 «Про затвердження Порядку укладення охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини»;

- Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року №1417;

- ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій»;

- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;

- ДСТУ Б Б.2.2-10:2016 «Склад та зміст науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування».

2.14. Облік та охорона рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, розташованих на об’єктах благоустрою, здійснюється відповідно до Закону України «Про Червону книгу України» та Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року №105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754.

2.15. Утримання та ремонт об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі населених пунктів здійснюється з дотриманням вимог:

- Закону України «Про дорожній рух»;

- Закону України «Про автомобільні дороги»;

- Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198;

- Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54;

- Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417;

- ДСТУ 3090-95 «Безпека дорожнього руху. Організація робіт з експлуатації міських вулиць та доріг. Загальні положення»;

- ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану»;

- ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів».

2.16. Власник або балансоутримувач об’єкта благоустрою вулично-дорожньої мережі населеного пункту забезпечує утримання такого об’єкта з необхідною кількістю машин, механізмів, спеціалізованої техніки, посипних матеріалів та реагентів.

2.17. Озеленення об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105.

2.18. Суб’єкти господарської діяльності, які є власниками земельних ділянок та/або землекористувачами, а також власники та/або користувачі тимчасових споруд, що розташовані в межах «червоних ліній» вулиць і доріг, зобов’язані на закріпленій території:

- забезпечувати утримання та ремонт відповідної території;

- утримувати та забезпечувати належний технічний стан охоронної зони інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших елементів дорожніх об’єктів, що використовуються, відповідно до їх функціонального призначення;

- у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об’єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують збереженню елементів дорожніх об’єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об’єктів або уповноважених ними органів, а також територіальний орган або підрозділ Національної поліції України;

- дотримуватись вимог норм і правил щодо охорони дорожніх об’єктів.

2.19. У межах «червоних ліній» вулиць і доріг забороняється:

- розміщувати споруди та об’єкти;

- смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;

- спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання;

- скидати промислові та меліоративні води в систему дорожнього зливостоку;

- встановлювати намети;

- випасати худобу та свійську птицю;

- скидати сніг.

2.20. Місця проведення дорожніх робіт з утримання або ремонту об’єктів благоустрою на вулично-дорожній мережі повинні мати відповідне огородження, тимчасові дорожні знаки та належне освітлення в нічний час.

2.21. Усі дорожні об’єкти згідно з їх класифікацією та значенням підлягають інвентаризації, технічному обліку власниками дорожніх об’єктів або уповноваженими ними органами.

2.22. Розміри, форма та розміщення дорожніх знаків повинні відповідати вимогам Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року №1306 (далі - Правила дорожнього руху), та ДСТУ 4100-2021 «Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування».

Розміри, форма та колір дорожньої розмітки повинні відповідати вимогам Правил дорожнього руху та ДСТУ 2587:2021 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні умови.».

Технічні вимоги до дорожніх світлофорів та їх розміщення визначають згідно з ДСТУ 4092-2002 «Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосування та вимоги безпеки».

Дорожні огородження мають відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.3-25:2009 «Огородження дорожнє тросового типу. Загальні технічні умови», ДСТУ 8751:2017 «Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Загальні технічні вимоги», ДСТУ Б В.2.3-10-2003 «Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ Б В.2.3-11-2004 «Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ Б В.2.3-12-2004 «Огородження дорожнє металеве бар’єрного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ 7168:2010 «Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові. Загальні технічні умови».

2.23. Обмеження або заборона дорожнього руху під час виконання робіт на автомобільних дорогах, вулицях здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги».

2.24. Утримання штучних споруд вулично-дорожньої мережі здійснюється з додержанням вимог Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54 та нормативно-технічних документів.

Обстеження мостів і труб здійснюється з дотриманням вимог законодавства та ДБН В 2.3-6-2009 «Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження та випробування».

2.25. На територіях автостоянок забезпечується додержання Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року №145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за №457/19195, вимог цих Типових правил, встановленого порядку паркування.

Утримання у належному стані територій автостоянок здійснюють із дотриманням вимог Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року №115, Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року №1342, та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417.

2.26. Роботи з утримання в належному стані територій автостоянок включають:

- очищення, миття, відновлення і заміну дорожніх знаків та інформаційних стендів (щитів), належне утримання дорожньої розмітки місць для стоянки або паркування, в’їздів та виїздів, а також транспортних або пішохідних огороджень (у разі наявності);

- систематичне очищення території та під’їзних шляхів від пилу, сміття та листя шляхом їх підмітання та миття;

- забезпечення постійного очищення території та під’їзних шляхів від снігу, починаючи з початку снігопаду, та від ожеледі, починаючи з моменту її виникнення, і обробки їх фрикційними та іншими протиожеледними матеріалами;

- утримання та поточний ремонт дорожнього покриття і під’їзних шляхів, а також систем поверхневого водовідведення у межах території (у разі наявності);

- забезпечення функціонування паркувальних автоматів, в’їзних та виїзних терміналів (очищення, миття, фарбування, відновлення їх роботи, заміна окремих деталей, планові обстеження, нагляд за справністю, їх технічна підтримка та програмне забезпечення);

- забезпечення утримання та належного функціонування засобів та обладнання зовнішнього освітлення території;

- утримання контрольно-пропускного пункту, приміщення для обслуговуючого персоналу, вбиралень, побутових приміщень тощо (у разі наявності);

- забезпечення функціонування систем відеоспостереження за рухом транспортних засобів на їх території і табло із змінною інформацією про наявність вільних місць (у разі їх наявності), яке розташовується на в’їзді;

- утримання систем протипожежного захисту та зовнішнього протипожежного водопроводу;

- утримання первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників), пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння;

- утримання зелених насаджень, їх охорона та відновлення.

2.27. На автостоянках забороняється: засмічувати територію, мити транспортні засоби в непередбачених для цього місцях, розпалювати вогнища, здійснювати торгівлю, зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє покриття, псувати обладнання місць стоянки, паркування, пошкоджувати зелені насадження.

Автостоянки використовують виключно за цільовим призначенням.

2.28. Утримання територій пляжів у належному стані здійснюється з дотриманням вимог Водного кодексу України, Закону України «Про благоустрій населених пунктів» і Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145.

2.29. Утримання кладовищ, а також інших місць поховання здійснюється з дотриманням вимог:

- Закону України «Про поховання та похоронну справу»;

- Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 року №193;

- Державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України» (ДСанПіН 2.2.2.028-99).

Забезпечення чистоти на територіях цвинтарів та братських поховань здійснюється суб`єктами господарювання всіх форм власності, на балансі яких вони знаходяться або за якими вони закріплені та при укладенні договору на їх утримання.

2.30. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюється з додержанням санітарних і технічних норм, які забезпечують безпечне користування ними. Наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному технічному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду. Не допускається наявність небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.

2.31. Утримання майданчиків та зон для вигулу домашніх тварин здійснюється з дотриманням вимог статті 30-1 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

2.32. Порядок проведення робіт з технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою визначається Інструкцією з проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженою наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 29 жовтня 2012 року                № 550.

3. Вимоги до впорядкування територій підприємств,

установ, організацій у сфері благоустрою населених пунктів

3.1. Підприємства, установи, організації, які розміщуються на території об’єкта благоустрою, можуть утримувати закріплену за ними територію або брати пайову участь в утриманні цього об’єкта на умовах договору, укладеного із балансоутримувачем.

Визначення меж утримання територій, прилеглих до території підприємств, установ, організацій, здійснюється відповідно до розділу 7 цих Правил.

Визначення обсягів пайової участі підприємств, установ, організацій (В), які розміщуються на території об’єкта благоустрою, в утриманні цього об’єкта здійснюють органи місцевого самоврядування за формулою

В = Пз х Сбв,

де

Пз

-

загальна площа території, закріпленої за підприємством, установою, організацією;

 

Сбв

-

базова вартість одного квадратного метра земель у межах населеного пункту, визначена у технічній документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах населених пунктів.

3.2. Підприємства, установи й організації на власних та закріплених територіях повинні здійснювати увесь комплекс робіт, спрямованих на забезпечення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:

- забезпечення постійного прибирання сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу з метою утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані (тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності) - до бордюрного каменю);

- вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення договорів з юридичною особою, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів на певній території, на якій знаходиться об’єкт утворення відходів;

- регулярне миття об’єктів та елементів благоустрою (у разі їх придатності до миття) з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані;

- регулярне прибирання контейнерних майданчиків з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані;

- утримання приміщень громадських вбиралень, у тому числі дворових, у належному санітарному та технічному стані;

- очищення опор ліній електропередач, стовбурів дерев, стовпів, парканів, будівель, інших елементів благоустрою від оголошень, реклам, вивішених у недозволених місцях;

- спостереження за станом водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж, колодязів пожежних гідрантів. У разі виявлення відкритих люків або інших недоліків в утриманні інженерних мереж про це повідомляють організацію, яка визначена на умовах конкурсу, та в організації, які їх експлуатують, для негайного приведення цих мереж у належний стан;

- регулярне знищення бур’янів, скошення трави заввишки більше ніж 10 см, видалення сухостійних дерев та чагарників, видалення сухого та пошкодженого гілля та забезпечення їх видалення;

- регулярне обстеження власних та прилеглих (закріплених) територій з метою виявлення амброзії полинолистої, інших карантинних рослин, вжиття негайних заходів з їх знищення;

- здійснення заходів, що забезпечують збереження зелених насаджень, квітників, газонів;

- вжиття протягом року необхідних заходів боротьби зі шкідниками та хворобами зелених насаджень, а також з поширенням сезонних комах і кліщів, що становлять загрозу здоров’ю населення;

- проведення у повному обсязі заміни засохлих та пошкоджених кущів і дерев;

- усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкоджень інженерних мереж або наслідків аварій, що сталися з їх вини;

- усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

3.3. Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, світлових покажчиків розміщення пожежних гідрантів, установки з декоративного підсвічування будинків, будівель, споруд, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов’язані забезпечувати їх належний режим роботи та технічний стан.

Усі вітрини повинні бути обладнані спеціальною освітлювальною апаратурою, переважно енергозберігаючою.

3.4. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати квартири житлових будинків.

Вуличне освітлення повинно вмикатися відповідно до встановленого графіка залежно від пори року та природних умов.

Розміщення обладнання архітектурно-художнього освітлення на фасаді будівель та споруд здійснюється виключно на підставі згоди власника будівлі або приміщень.

На пішохідних переходах, а також ділянках автомобільних доріг, проспектах відключення освітлення у темний час доби забороняється.

4. Вимоги до утримання зелених насаджень на об’єктах

благоустрою - територіях загального користування

4.1. Утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою - територіях загального користування здійснюється згідно з Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105 та цими правилами.

4.2. Інвентаризація зелених насаджень здійснюється відповідно до Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 грудня 2001 року № 226.

4.3. Замовники будівництва повинні огороджувати зелені насадження, щоб запобігти їх пошкодженню.

4.4. Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється відповідно до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045.

4.5. Забороняється самовільне знищення, пошкодження або видалення зелених насаджень.

Видалення зелених насаджень, збір квітів, грибів на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів, майданчиків здійснюється відповідно до законодавства у сфері охорони та утримання зелених насаджень.

4.6. Для озеленення територій населених пунктів використовуються види рослин аборигенної флори та їх декоративні форми.

4.7. Забороняється використовувати в озелененні територій населених пунктів інвазивні (чужорідні) види рослин.

5. Вимоги до утримання будівель і споруд інженерного захисту територій

5.1. Утримання споруд інженерного захисту територій від небезпечних геологічних процесів здійснюється з дотриманням вимог:

- постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 1996 року № 1369 «Про інженерний захист територій, об’єктів і споруд від зсувів»;

- Правил експлуатації споруд інженерного захисту територій населених пунктів від підтоплення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 січня 2012 року №23;

- ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012 «Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення».

5.2. Утримання фонду захисних споруд цивільного захисту здійснюється відповідно до Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року №138.

6. Вимоги до санітарного очищення території

6.1. Збирання та вивезення побутових відходів у межах певної території здійснюються суб’єктом господарювання, який уповноважений на це органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах відповідно до Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року №1173.

6.2. Зберігання побутових відходів здійснюється згідно з вимогами Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року №145 та Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 серпня 2011 року №133.

6.3. Роздільне збирання побутових відходів.

6.3.1. Роздільне збирання побутових відходів включаючи небезпечні відходи у їх складі, здійснюється власниками таких відходів з дотриманням вимог:

- Закону України «Про відходи»;

- Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року №1070;

- Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 серпня 2011 року №133;

- Порядку розроблення, погодження та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23 березня 2017 року №57.

- Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року №145;

- Державних будівельних норм «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту» (ДБН Б.2.2-6:2013);

- інших нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів у сфері поводження з відходами.

6.3.2. Для роздільного збирання ТПВ використовують кольорові контейнери зі спеціальними позначеннями: «СКЛО», «ЗМІШАНІ ТПВ»,  «ПЛАСТИК» тощо.

6.3.3. Негабаритні відходи (меблі, побутова техніка, новорічні ялинки, тощо), залишки від поточного ремонту квартир складаються в спеціально відведених місцях контейнерних майданчиків.

6.3.4. Великогабаритні відходи, навантаження яких є небезпечним чи може призвести до ушкодження автотранспортного засобу, слід вивозити за окремими заявками.

6.3.5. Небезпечні складові ТПВ збираються окремо від інших видів ТПВ, а також відокремлюються на стадії сортування та передаються спецiалiзованим підприємствам, які одержали лiцензiю на провадження господарської діяльності з поводженнями з небезпечними відходами.

6.4. Зберігання вилучених та зібраних небезпечних відходів у складі побутових відходів здійснюється в спеціально організованих відповідно до схеми санітарного очищення населеного пункту місцях їх тимчасового зберігання до передачі їх спеціалізованим організаціям, що мають ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

Забороняється скидати специфiчнi відходи лікувально-профілактичних установ у контейнери ТПВ.

Вiдпрацьованi паливно-мастильні матеріали, автомобiльнi шини, акумулятори, відпрацьоване електричне та електронне обладнання, iншi небезпечні відходи слід збирати у спеціально відведених i обладнаних місцях для обов’язкової наступної утилiзацiї вiдповiдно до чинного законодавства.

Забезпечення належного санітарного стану міста, організація прибирання, санітарної очистки та благоустрою території покладається на комунальне підприємство та інших учасників правовідносин з питань благоустрою.

6.5. Механізоване посипання піщаною або змішаною сумішшю та оброблення іншими дозволеними для цієї мети матеріалами проїзної частини вулиць, тротуарів, площ, мостів, шляхопроводів, перехресть, підйомів і узвозів у зимовий період здійснюється за нормами та з періодичністю, визначеними Технічними правилами ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року №54.

6.6. Власники, балансоутримувачі або особи, які утримують території населених пунктів, зобов’язані:

- мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев’яні, мітли, кригоруби), достатній запас матеріалу для посипання з метою своєчасного проведення протиожеледних заходів;

- прибирати сніг негайно (від початку снігопаду) для запобігання утворенню накату;

- негайно очищати дахи, карнизи та інші елементи будинків, споруд, будівель від снігу та бурульок із дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів, не допускаючи пошкодження покрівель будинків і споруд, зелених насаджень, електромереж, рекламних конструкцій тощо; огороджувати небезпечні місця на тротуарах, переходах; вивозити сніг та бурульки, що зняті з дахів, карнизів та інших елементів будинків, споруд, будівель протягом доби;

- повністю розчищати снігові вали над зливостічними колодязями, розміщеними на вулицях і дорогах, з яких сніг не передбачається вивозити на снігозвалище;

- очищати від снігу, льоду та бруду оголовки зливостічних колодязів та дощоприймачів у разі сніготанення та на початку весняного періоду;

№ з/п

Прилегла територія

Суб’єкти господарювання, на яких покладається утримання прилеглої території

Межі утримання прилеглої території підприємства, установи, організації (не менше)

1

Двори, тротуари, покриття проїзної частини проїздів, прибудинкової території житлового фонду ЖК, ЖБК і ОСББ

Житловий кооператив, житлово-будівельний кооператив, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

20 м від межі відведеної земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

2

Двори, тротуари, майданчики, покриття проїжджої частини вулиці, інші території земельних ділянок, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам

Власники або користувачі земельних ділянок

20 м від межі земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

3

Території, прилеглі до об’єктів соціальної інфраструктури, в тому числі до їх котелень і теплових пунктів

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

15 м від межі земельної ділянки до проїжджої частини вулиці

3

Території, прилеглі до автозаправних станцій

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

50 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

4

Території, прилеглі до торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, авторемонтних майстерень, магазинів, ринків, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

5

Території, прилеглі до гаражів

Власники індивідуальних гаражів, гаражно-будівельні кооперативи

20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

6

Території, прилеглі до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій

Підприємства, установи, організації, на балансі яких знаходяться вказані об’єкти

у радіусі 10 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

7

Автобусні зупинки та зупинки маршрутних транспортних засобів і стоянки (місця відстою) маршрутних таксі

Відповідні дорожньо-експлуатаційні підприємства або інші суб’єкти господарювання на договірних засадах

у радіусі 20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

8

Майданчики для паркування

Суб’єкти господарювання, які утримують майданчики для паркування

20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

9

Контейнерні майданчики

Балансоутримувачі територій, на яких розміщено контейнерні майданчики

5 м від периметру споруди

10

Території, відведені під проектування та забудову

Фізичні особи, яким відповідно до законодавства відведені земельні ділянки, незалежно від того, ведуться на них роботи чи не ведуться

20 м від межі земельної ділянки, яка відведена під проектування та забудову, та

до проїжджої частини вулиці

- очищати від снігу, льоду, бруду оголовки колодязів для розташування пожежних гідрантів, розміщених на вулицях і дорогах.

6.8. Боротьбу з ожеледицею і слизькістю на тротуарах і внутрішньоквартальних проїздах слід вести фрикційним способом, використовуючи пісок без домішок солі.  В окремих випадках зледенілі або вкриті снігово-льодовим накатом внутрішньоквартальні проїзди допускається посипати піскосольовою сумішшю з 3%-м вмістом солі, але так, щоб вона не потрапляла на зелені насадження. У цих випадках сніг необхідно складувати тільки на проїжджій частині біля бордюру.

6.9. Підприємства, організації і установи, що розташовані на території Свалявської міської ради, незалежно від форм власності, за рішенням міської ради відповідно до чинного законодавства, виділяють транспортні засоби, іншу техніку разом з водіями і машиністами для ліквідації наслідків стихійних явищ і обставин, що впливають на дорожній рух.

6.10. Суб’єкти господарювання, що розташовані в межах червоних ліній вулиць і доріг, зобов’язані забезпечити прибирання сміття, снігу, опалого листя та інших відходів, а в разі потреби проводити обробку тротуарів протиожеледними матеріалами.

6.11. Підприємства та організації, що мають на балансі автотранспорт, здійснюють вивіз дорожнього змету з проїжджої частини та тротуарів самостійно.

6.12. Керівники підприємств, установ, організацій, інших юридичних осіб незалежно від форм власності, в тому числі їх філій та представництв, органи самоорганізації населення, фізичні особи-підприємці, громадяни зобов’язані забезпечити систематичне і своєчасне знищення бур’янів та об’єктів рослинного карантину на прилеглих і закріплених територіях. Висота трави не повинна бути більшою за 10 см.

6.13. Підприємства, організації і установи, незалежно від їх відомчого підпорядкування, а також власники і орендарі будинків зобов’язані своєчасно, з урахуванням пори року, прибирати території, закріплені за ними, подвір’я, ділянки, що знаходяться в їхньому володінні, утримувати їх у чистоті, знищувати бур’яни, взимку прибирати сніг, зрубувати лід, посипати піском, влітку підмітати, поливати водою вулиці, площі, тротуари, двори, а також своєчасно очищати дахи, урни, контейнери, сміття із сміттєзбірників вивозити у спеціально відведені місця для знешкодження та зберігання

7. Розміри меж прилеглої до підприємств, установ та організацій територій

Визначення конкретних меж територій здійснюється міською радою за наданими схемами, шляхом укладання договору про закріплення та утримання території в належному санітарно-технічному стані. Межі додатково закріпленої території визначаються договором між підприємством, установою, організацією і міською радою.

8. Порядок розміщення малих архітектурних форм

8.1. Проектування малих архітектурних форм здійснюється з дотриманням Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198, та ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій. Зміна № 1».

8.2. Кількість розміщуваних малих архітектурних форм визначається залежно від функціонального призначення території і кількості відвідувачів на цій території, виходячи з таких принципів: екологічність, безпека (відсутність гострих кутів), зручність у користуванні, легкість очищення, привабливий зовнішній вигляд.

Розміщення малих архітектурних форм не повинно ускладнювати або унеможливлювати доступ до пожежних гідрантів, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння.

Біля малих архітектурних форм встановлюється однотипна урна для сміття, обов’язки з обслуговування якої покладаються на її власника.

8.3. З метою забезпечення максимально доступного користування територіями загального користування особами з вадами зору малі архітектурні форми треба підбирати яскравих (контрастних) тонів або фарбувати яскравими (контрастними) кольорами.

Для оформлення мобільного і вертикального озеленення застосовують такі види конструкцій: трельяжі, шпалери, перголи, альтанки, квіткарки, вазони, навіси, амфори.

8.4. Садові, паркові лави необхідно розставляти згідно з планами парків, скверів, зелених зон, утримувати їх у справному стані, фарбувати не рідше двох разів на рік. Садові, паркові лави встановлюються та утримуються підприємствами, що утримують відповідні об’єкти благоустрою. Утримання садових, паркових лав включає їх миття, очищення від пилу і снігу, поточний ремонт.

8.5. Розміщення тимчасових споруд (далі - ТС) торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності здійснюється відповідно до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року №244 та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року №1417.

8.6. Кожна стаціонарна ТС має бути забезпечена зовнішнім освітленням та прилеглим покриттям удосконаленого зразка відповідно до вимог законодавства.

8.7. При розміщенні ТС мають бути враховані вимоги щодо пішохідної та транспортної доступності (розвантаження товарів). У разі розміщення ТС на відстані більше 2 метрів від тротуару до неї з тротуару будується пішохідна доріжка завширшки не менш як 1,5 метра.

8.8. Біля кожної ТС встановлюється однотипна урна для сміття, обов’язки з обслуговування якої покладаються на її власника. Стаціонарні ТС повинні мати естетичний вигляд, обладнуватись декоративними елементами, вазонами для квітів тощо.

8.9. Не допускається користування ТС, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власники не дотримуються вимог нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів щодо благоустрою прилеглої території та забезпечення належного утримання та використання інженерного обладнання.

9. Порядок здійснення самоврядного контролю у сфері

благоустрою населених пунктів

9.1. Контроль у сфері благоустрою населеного пункту спрямований на забезпечення дотримання всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», інших нормативно-правових актів, у тому числі цих Правил.

9.2. Самоврядний контроль за станом благоустрою населених пунктів Свалявської міської ради здійснюється відповідно до статті 40 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

9.3. Для здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів Свалявської міської ради, а також виконанням вимог цих Правил благоустрою, в тому числі організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян, утримання в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій, міська рада відповідно до статті 40 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» може утворювати інспекції з благоустрою населених пунктів.

9.4. Громадський контроль у сфері благоустрою населеного пункту здійснюється відповідно до статті 41 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

10. Вимоги до здійснення благоустрою та утримання

прибудинкової території

10.1. Утримання прибудинкової території здійснюється з дотриманням вимог Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 травня 2005 року № 76 та ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».

Для визначення прибудинкових територій багатоквартирних будинків застосовується Національний стандарт України ДСТУ-Н Б Б.2.2-9:2013 «Настанова щодо розподілу територій мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій багатоквартирної забудови», затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 лютого 2014 року №56.  До прилеглої території відноситься територія тротуару чи земельної зони вздовж огорожі до проїжджої частини вулиці (при наявності з права або зліва), в разі відсутності проїжджої частини на відстань 5 метрів, а також кювети перед земельною ділянкою та позаду.

Прибудинкова територія включає:

- територію під житловим будинком (житловими будинками);

- проїзди та тротуари;

- озеленені території;

- ігрові майданчики для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку;

- майданчики для відпочинку дорослого населення;

- майданчики для тимчасового зберігання автомобілів;

- майданчики для господарських цілей, (в тому числі для розміщення сміттєзбірників, чищення меблів, одягу, килимів, сушіння білизни, тощо);

- майданчики для вигулювання  собак;

- інші об’єкти благоустрою.

Обсяги і склад витрат по обслуговуванню прибудинкової території визначаються розміром їхньої площі, рівнем благоустрою, інтенсивністю руху пішоходів та іншими характеристиками.

Роботи з підвищення рівня благоустрою прибудинкових територій, спорудження дитячих спортивних майданчиків, гаражів, автостоянок, встановлення кіосків та інших споруд виконуються за рішенням власників багатоквартирних будинків на підставі проектної документації, розробленої та затвердженої у встановленому порядку.

10.2. Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до присадибної ділянки території здійснюється власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з органом місцевого самоврядування, забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

10.3. Організація благоустрою присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік як безхазяйне майно або передані в комунальну власність як безхазяйне майно, здійснюється органом місцевого самоврядування.

10.4. Забороняється складати опале листя на прибудинкових територіях, а також поряд з контейнерними майданчиками.

10.5. Забороняється викидати трупи собак, котів та інших тварин або захоронювати їх у не відведених для цього місцях (контейнерах для сміття, газонах тощо).

10.6. Дороги, проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути у вільному доступі, утримуватися справними, взимку очищатися від снігу. Забороняється довільно зменшувати нормативну ширину доріг та проїздів.

11. Права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою

11.1. Власники об’єктів благоустрою мають право:

- на участь в обговоренні проектів нормативно-правових актів з питань благоустрою населених пунктів Свалявської міської ради;

- на відшкодування їм збитків, заподіяних внаслідок пошкодження об’єктів благоустрою чи їх окремих елементів;

- вимагати від користувачів об’єктів благоустрою дотримання законодавства України у сфері благоустрою;

- на здійснення міжмуніципального та міжнародного співробітництва у сфері благоустрою;

- проведення інших заходів з метою збереження територій та об’єктів благоустрою населених пунктів Свалявської міської ради.

11.2. Власники об’єктів благоустрою зобов’язані:

- здійснювати благоустрій відповідних територій, які передбачають забезпечення естетики і дизайну міського середовища, сучасних вимог  щодо механізованого прибирання і утримання дорожнього покриття, внутрішньо-квартальних та прибудинкових територій, газонів, зелених насаджень, тощо;

- утримувати в належному санітарно-технічному стані будівлі, споруди та прилеглі території;

- своєчасно і якісно усувати недоліки в утриманні території, будівель, споруд, обладнання, архітектурних малих форм, елементів зовнішнього благоустрою;

- забезпечувати щорічне і після стихійного лиха, обстеження відповідних територій, будівель і споруд та засвідчувати проведені обстеження відповідними актами;

- постійно утримувати в належному стані фасади будівель та споруд;

- не допускати фарбування монументів, пам’ятників, скульптурних зображень;

- змінювати зовнішній вигляд  фасадів будівель та споруд тільки на підставі затверджених у встановленому порядку проектів;

- забезпечувати вивезення твердих побутових відходів згідно з вимогами діючих санітарних норм;

- забезпечувати розміщення контейнерів, урн для збору сміття та твердих побутових відходів у спеціально визначених місцях, утримання їх в належному санітарно-технічному стані, згідно з санітарними нормами і правилами;

- забезпечувати виконання планових робіт у відповідності до чинного законодавства;

- утримання зелених насаджень (посадка, обрізка дерев і кущів, косіння газонів, поливання зеленої зони і газонів, тощо), миття шляхів, у тому числі шляхопроводів, площ, тротуарів, доріжок і прибудинкових територій та прибирання снігу, виконувати згідно з технологічними картами, погодженими з підприємствами по утриманню зелених насаджень, шляховими та житловими експлуатаційними організаціями;

-проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду малих архітектурних форм, згідно з паспортом, затвердженим в установленому порядку;

- дотримуватись порядку утримання та поводження з домашніми та іншими тваринами, вигулювати та дресирувати домашніх тварин тільки на спеціально передбачених для цього майданчиках;

- утримувати в належному санітарному стані та огороджувати земельні ділянки, що відведені в установленому порядку під будівництво;

- вживати заходи щодо запобігання винесення автотранспортними засобами на дорожні об’єкти сипучих матеріалів і розчинів, а також засмічення вулиць внаслідок переповнення кузовів автотранспорту матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху з незакріпленим вантажем, не допускати забруднення або запилення повітря;

- не допускати накопичення будівельного сміття на будівельних майданчиках та прилеглих до них територіях, забезпечувати виконання заходів по запобіганню пилоутворення на територіях об’єктів, не допускати відкачування та виливання води на проїжджу частину вулиць, тротуари, у водоймища;

- використовувати при проведенні ремонтних робіт фасадів будинків і споруд для забезпечення техніки безпеки захисну сітку чи плівку відповідно до проекту виконання робіт;

- надання в оренду території, будівель не знімає відповідальності за санітарний стан з власника;

- напередодні загальнодержавних свят керівники (власники, орендарі, балансоутримувачі) юридичні особи мають забезпечувати вивішування державного прапору на фасадах будівель;

- керівники суб’єктів господарювання додатково розміщують на дошці «Куточок споживача» інформацію щодо осіб, відповідальних за благоустрій, копію паспорту благоустрою, копію договору оренди земельної ділянки;

- підприємства, організації і установи, незалежно від їх відомчого підпорядкування, а також власники і орендарі будинків зобов`язані своєчасно, з урахуванням пори року, прибирати території, закріплені за ними, подвір`я, ділянки, що знаходяться в їхньому володінні, утримувати їх у чистоті, знищувати бур`яни, взимку прибирати сніг, зрубувати лід, посипати піском, влітку підмітати, поливати водою вулиці, площі, тротуари, двори, а також своєчасно очищати дахи, урни, контейнери, сміття із сміттєзбірників вивозити у спеціально відведені місця для знешкодження та зберігання;

Керівники підприємств, установ, організацій, інших юридичних осіб незалежно від форм власності, в тому числі їх філій та представництв, органи самоорганізації населення, фізичні особи – підприємці, громадяни зобов’язані забезпечити систематичне і своєчасне знищення бур’янів та об’єктів рослинного карантину на прилеглих і закріплених територіях. Висота трави не повинна бути більшою за 10 см.

11.3. Користувачі об’єктів благоустрою мають право на:

- безпечне для його життя та здоров’я користування навколишнім природним середовищем;

- участь в обговоренні проектів нормативно-правових актів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища та внесення пропозицій до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, установ та організацій із питань благоустрою;

- участь в розробці та здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального і комплексного використання природних ресурсів.

11.4. Громадянам та суб`єктам господарювання забороняється:

- захаращувати території матеріалами, конструкціями, сміттям, побутовими відходами, відходами виробництва, накопиченнями снігу та криги, тощо;

- самовільно висаджувати дерева, кущі, влаштовувати газони та городи, якщо таке не суперечить будівельним нормам і правилам;

- самовільно проводити земельні, будівельні, монтажні та інші роботи;

- вивозити і звалювати сміття, будівельні, побутові, харчові відходи, відходи виробництва, траву, гілля, деревину, листя, землю, сніг у не відведених для цього місцях та влаштовувати звалища;

- складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків, дрова, лісоматеріали та корми для тварин на вулицях;

- розміщувати, ремонтувати та мити автотранспортні засоби, машини, механізми у не визначених для цього місцях;

- очищати дахи від снігу та льоду без встановлення тимчасових огорож на прилеглих до будівель і споруд територіях;

- використовувати не за призначенням контейнери для збору сміття та твердих побутових відходів;

- наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у не визначених спеціально для цього місцях;

- робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд, парканах, тротуарах, шляхах, набережних, тощо;

- самовільно встановлювати рекламні конструкції, інформаційно-рекламні плакати, малі архітектурні форми, торговельні лотки, кіоски, павільйони, тощо;

- забруднювати, самовільно змінювати межі прибережної смуги водних об’єктів;

- заправляти, ремонтувати автотранспортні засоби і механізми на прибудинкових територіях, газонах, берегах річок і заток, ставків, пішохідних доріжках, тротуарах, у парках та скверах, тощо, а також їздити та паркуватися на зелених зонах;

- залишати автотранспортні засоби, механізми на внутрішньоквартальних проїздах або переобладнувати їх, у спосіб, що заважає проїзду спеціальних машин швидкої допомоги, пожежної, прибиральної та аварійної техніки, а також влаштовувати постійні стоянки службового, приватного, вантажного і пасажирського транспорту в межах вулиць на прибудинкових територіях, прилеглих територіях до гаражів, автостоянок, тощо;

- розпалювати багаття, спалювати сміття, листя, гілки та відходи виробництва, тощо;

- захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до  житлових будинків;

- захаращувати балкони, лоджії предметами і матеріалами, які негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд;

- кидати сміття, недопалки, папір, тару, тощо на вулицях, площах, парках, інших громадських місцях;

- самовільно встановлювати точки торгівлі з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків;

- зберігати товари і тару на прилеглих до об’єктів торговельної діяльності та сфери послуг територіях проїзної частині вулиць, тротуарах, інших територіях загального користування;

- самовільно змінювати рівень тротуарів, пішохідних доріжок, доріг;

- розпочинати будівельно-монтажні роботи без встановлення огорожі місця проведення робіт;

- випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;

- забруднювати дорожні об’єкти сипучими матеріалами і розчинами, тощо, засмічувати вулиці внаслідок переповнення кузова матеріалами, запилювати повітря, а також виносити бруд на колесах автотранспорту при виїзді з будівельних майданчиків, з полів;

- ходити по газонах, ламати дерева та кущі у скверах, парках та інших місцях загального користування;

- скидати в зливову каналізацію, колектори виробничі та побутові стоки, нафтопродукти, кидати сміття, пісок та інше;

- завчасно виносити і залишати сміття та відходи у місцях зупинки сміттєвозів.

12. Контроль та відповідальність у сфері благоустрою

12.1. Контроль у сфері благоустрою територій населених пунктів Свалявської міської ради спрямований на забезпечення дотримання всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, приватними підприємцями, громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», цих Правил та інших нормативно-правових актів України.

Розгляд протоколів про адміністративні правопорушення передбачені ст. 152 КУпАП (порушення Правил благоустрою територій Свалявської міської ради) покладається на адміністративну комісію при виконавчому комітеті Свалявської міської ради.

Самоврядний контроль за станом благоустрою здійснюється шляхом:

- проведення перевірок та складення протоколів, в разі виявлення порушень законодавства України з питань благоустрою населених пунктів та цих Правил благоустрою;

- розгляду звернень громадян та суб’єктів господарювання;

- участі в обговоренні проектів благоустрою території населених пунктів Свалявської міської ради, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд виконавчого комітету Свалявської міської ради;

- подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства України з питань благоустрою та цих Правил благоустрою.

12.2. Адміністративна відповідальність за порушення правил благоустрою передбачена ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Виконання цих Правил суб’єктами благоустрою забезпечить створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього середовища, забезпечить санітарне та епідеміологічне благополуччя мешканців громади.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь