Свалявська міська рада

Закарпатської області

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документа державного планування

Дата: 02.09.2022 15:45
Кількість переглядів: 341

«Внесення змін до детального плану території з метою визначення
планувальної організації та розвитку території, уточнення положень
генерального плану територіальної громади, по вул. Фізкультурна в м. Свалява»

    1.Замовник:Виконавчий комітет Свалявської міської ради
Юридична адреса: площа Головна 1, Свалява, Закарпатська область, 89300 тел. +380504963835. 
e-mail:: arch.svalyava@ukr.net, citi@svalyava-rada.gov.ua Веб-сайт:  svalyavska-gromada.gov.ua

    2. Вид та основні цілі документа державного планування:
    Детальний план території«Внесення змін до детального плану території з метою визначенняпланувальної організації та розвитку території, уточнення положеньгенерального плану територіальної громади, по вул. Фізкультурна в м. Свалява»розробляється з метоюрозміщення багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення та підвальними приміщеннями по вул. Фізкультурна, в м.Свалява.              

    3.Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).
Земельна ділянка, (територія) розробки детального плану не межує з територіями що мають природоохоронний статус, територій історико-культурного, природно-заповідного, рекреаційного чи оздоровчого призначення;  не  відноситься до земель водного фонду. Об’єкти культурної спадщини та ПЗФ  на ділянці проектування відсутні.
Існуюча земельна ділянка №1 сформована, і знаходиться в межах населеного пункту, в центральній частині міста Свалява.Кадастровий номер Кадастровий номер: 2124010100:01:009:0050. Цільове призначення: 03.08 «Для будівництва таобслуговування об'єктів туристичної інфраструктурита закладів громадського харчування». Площа: 0.0567 га.
Існуюча земельна ділянка №2 сформована, і знаходиться в межах населеного пункту, в центральній частині міста Свалява.Кадастровий номер: 2124010100:01:009:0051. Цільове призначення: 03.08 «Для будівництва таобслуговування об'єктів туристичної інфраструктурита закладів громадського харчування». Площа: 0.1322 га.
Пропонується зміна цільового призначення земельних ділянок №1 та №2 на: 02.10 «Для будівництва іобслуговування багатоквартирного житловогобудинку з об’єктами торгово-розважальної таринкової інфраструктури». Пропонується будівництво багатоквартирного житлового будинку звбудованими приміщеннями комерційногопризначення та підвальними приміщеннями.
    4.Ймовірні наслідки від господарської діяльності.
    А) Для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. (Оцінка за видами та кількістю очікуваних ризиків впливу (відходів, викидів (скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення в результаті провадження планової діяльності).
    У процесі будівництва та експлуатації будівель та спорудможливе виникнення різноманітних ризиків впливу на навколишнє природне середовище, а саме.

    Відходи.
    Відходи (побутове сміття), що будуть утворюватися під час експлуатації збираються в контейнер та вивозяться спеціалізованоюорганізацією згідно графіку та по мірі необхідності. 
    
    Поверхневі та підземні води.
    У процесі планової експлуатації проектованих будівель та споруд створення додаткових негативних впливів на поверхневі та підземні води не передбачається.     
Відведення господарсько-побутових стоків з об’єкту планується в міську мережу. 
Дощові води будуть відводитися по спланованій території з твердим покриттям в придорожню канаву.

    Ґрунт та надра.
    У процесі планової експлуатаціїпроектованих будівель та спорудстворення додаткових негативних впливів на грунт та надра не передбачається.         
Проектом передбачається максимальне збереження існуючого рельєфу. Намайданчиках  та доріжкахпередбачається  влаштування мощення з елементів ФЕМ. 
    
    Атмосферне повітря.
    Вплив на повітряне середовище очікується в ході будівництва об’єкту.Після закінчення будівельних робіт перелічені джерела викиду припинять існування.

    Акустичний вплив.    
Під час будівництва, від роботи будівельної техніки та механізмів можливе тимчасове додаткове шумове навантаження що перевищує норму. Після закінчення періоду будівництва існування цих джерел шуму припиниться.

    Світлове, теплове та радіаційне забруднення.
    Очікування перерахованих впливів від планової експлуатації будівель споруд не передбачається.
    
    Флора та  і фауна.
    З огляду на характер запланованих робіт, впливу на місцеву фауну та флору не очікується. Тверде покриття існуюче;не передбачає знищення рослин чи тварин.     

    Геологічне середовище.
    В період будівельних земляні роботи передбачається виконувати на глибину до 5,0 м.

    Технологічні  ризики - аварії,  що можуть вплинути на здоров’я населення.
    Б)  Для територій з природоохоронним статусом:
    На проектованій території немає об’єктів природно-заповідного фонду та водних об’єктів. Таким чином,  не має впливу на відповідні об’єкти.
    В) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:
    Виконання та реалізація детального плану зазначеної ділянки не матиме негативних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі, для здоров’я населення.
    5.Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.
    Альтернативні земельні ділянки які б відповідали аналогічним санітарним, екологічним та будівельним вимогам на території міста не розглядаються.

    6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки. 
Під час проведення процедури стратегічної екологічної оцінки передбачені заходи для запобіганням негативному впливу на довкілля та  здоров’я населення:
– щодо охорони атмосферного повітря;
– охорона поверхневих та підземних вод, ґрунтів;
– заходи щодо пожежної безпеки;
– відновлюванні та охоронні заходи.
Проведення спеціальних досліджень для стратегічної екологічної оцінки не передбачається.

7.Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.
Для запобігання негативному впливу на довкілля та здоров’янаселення передбачені такі заходи:
–    проведення комплексного благоустрою території;
–    заходи щодо забезпечення належного поводження з відходами. 
    
 Заходи щодо пожежної безпеки.
 Витримані протипожежні відстані. До існуючих та запроектованих будівель і споруд забезпечений вільний під’їзд пожежного автотранспорту.  
    
  Захисні заходи  цивільної оборони.
 Захисні споруди цивільної оборони на території об’єкту не передбачені.Під час небезпеки евакуація персоналупланується власним автотранспортом та/або організація транспортування автобусами до найближчої споруди цивільного захисту, узгодженої з ДСНС  Закарпатської області.
    
 Компенсаційні заходи.
На всіх етапах реалізації ДПТ проектні рішення будуть здійснюватися у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки, в тому числі, вимоги Закону України «Про охорону земель», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо.

8.   Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:
Звіт про стратегічну екологічну оцінку міститиме таку інформацію:
1) Основні цілі детального плану, його зв’язок з іншими документами державного планування;
2) Характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
3) Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
4) Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території;
5) Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на  державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території;
6) Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання детального плану території;
7) Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);
8) Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання детального плану території для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

 9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.
 Зауваження та пропозиції подавати до Свалявської міської ради.
 Відповідальна особа: в.о. начальника відділу містобудування та архітектури – Оксана Зборовська, Е-mail:arch.svalyava@ukr.net, citi@svalyava-rada.gov.ua   
Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів.
 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.