Свалявська міська рада

Закарпатської області

Повідомлення про оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (СЕО) документа державного планування

Дата: 26.01.2024 14:59
Кількість переглядів: 92

Повідомлення про оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (СЕО) документа державного планування – містобудівної документації «Внесення змін до детального плану території по вул. Фізкультурна, м. Свалява, Мукачівського району з метою визначення планувальної організації та розвитку території, уточнення  положень генерального плану Свалявської територіальної громади, для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку»

Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з метою одержання та врахування пропозицій від громадськості виконавчий комітет Свалявської міської ради оприлюднює заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (СЕО) документа державного планування – містобудівної документації.
Повна назва документа державного планування: «Внесення змін до детального плану території по вул. Фізкультурна, м. Свалява, Мукачівського району з метою визначення планувальної організації та розвитку території, уточнення  положень генерального плану Свалявської територіальної громади, для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку». Підстава для розроблення – рішення п’ятдесят другої сесії восьмого скликання Свалявської міської ради від 09 листопада 2023 року, № 1484.
Орган, що прийматиме рішення про затвердження документів державного планування – рішення про затвердження містобудівної документації приймає Свалявська міська рада.
Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (СЕО) документу державного планування – містобудівної документації для ознайомлення оприлюднено на офіційному веб-сайті Свалявської міської ради в розділі «Повідомлення та обговорення» та на порталі  Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки.
Процедура громадського обговорення – Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території подавати у електронному або письмовому вигляді  до відділу містобудування та  архітектури Свалявської міської ради Закарпатської області на адресу : Україна, Закарпатська область, м.Свалява, пл. Головна, 1 E-mail: citi@svalyava-rada.gov.ua, arch@svalyavska-gromada.gov.ua. Способи участі громадськості – громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в т.ч. в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування.
Зауваження і пропозиції приймаються протягом 15 днів з моменту публікації повідомлення про оприлюднення заявипро визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (СЕО) документу державного планування містобудівної документації та оприлюднення відповідної заяви.


ЗАЯВА

Замовник:Виконавчий комітет Свалявської міської ради
1.    Назва документа державного планування:
«Внесення змін до детального плану території по вул. Фізкультурна, м. Свалява, Мукачівського району з метою визначення планувальної організації та розвитку території, уточнення  положень генерального плану Свалявської територіальної громади, для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку» 

2.    Основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування
Зміни до детального плану території розроблено на підставі рішення п’ятдесят другої сесії восьмого скликання Свалявської міської ради від 09 листопада 2023 року, № 1484. Мета внесення змін до детального плану території - визначення планувальної організації, просторової композиції і параметрів забудови проектованої багатоквартирної житлової забудови з вбудованими об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури.

3.    Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об'єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)
Територія чотирьох земельних ділянок за кадастровими номерами: 2124010100:01:009:0060, 2124010100:01:009:0061, 2124010100:01:009:0062, 2124010100:01:009:0063.
Проектне цільове призначення ділянок - «для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово - розважальної та ринкової інфраструктури» (код КВЦПЗ «02.10)
Ділянка (територія) розробки детального плану не межує з територіями що мають природоохоронний статус, лісогосподарських зон, територій історико-культурного, природно-заповідного, рекреаційного чи оздоровчого призначення; не відноситься до земель водного фонду. Об'єкти культурної спадщини та ПЗФ на ділянках проектування відсутні. Пам'ятки архітектури, містобудування та археології на території проектування відсутні. Запроектовані будівлі комерційного призначення та торгівлі, відкриті автостоянки тимчасового зберігання автомобілів, а також стоянки велосипедів. Водопостачання планується від міського водогону. Водовідведення міський колектор стічних вод. Вивезенням твердих побутових відходів на території міста здійснюється діючий полігон твердих побутових відходів.
4.    Інформація про ймовірні наслідки: а) для довкілля, у тому числі для здоров'я населення; б) для територій з природоохоронним статусом; в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення
А) Для довкілля, у тому числі для здоров'я населення. (Оцінка за видами та кількістю очікуваних ризиків впливу (відходів, викидів (скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення в результаті провадження планової діяльності). У процесі будівництва можливе виникнення різноманітних ризиків впливу на навколишнє природне середовище, а саме: Відходи. Тверді побутові відходи, що будуть утворюватися під час експлуатації передбачається збирати в контейнери та вивозити спеціалізованою організацією для переробки та утилізації згідно графіку, або по мірі накопичення. У разі виявлення та ідентифікації серед побутового сміття небезпечних відходів, - необхідно вживати заходів для їх видалення та утилізації відповідно до вимог чинного законодавства України. Поверхневі та підземні води. До потенційних джерел впливу на поверхневі ґрунтові води відносяться забруднені води з проїзної частини доріг та проїздів. Відведення поверхневих вод з проектованих територій передбачено відкритим способом (через лотки, дорожні кювети, водовідвідні канави та ін.). Ґрунт та надра. У процесі будівництва та експлуатації запроектованих об'єктів створення додаткових негативних впливів на ґрунт та надра не передбачається. Проектом передбачається максимальне збереження існуючого рельєфу. Планується комплексний благоустрій території. Атмосферне повітря. Вплив на повітряне середовище в ході будівництва об'єктів очікується від наступних джерел викиду забруднюючих речовин: - двигуни внутрішнього згорання будівельної техніки і автотранспорту, які працюють на моторному паливі; - розвантаження будівельних матеріалів (щебеню, піску та інш.) та земляні роботи; Після закінчення будівельних робіт перелічені джерела викиду припинять існування. Акустичний вплив. Під час будівництва, від роботи будівельної техніки та механізмів можливе тимчасове додаткове шумове навантаження, що перевищує норму. Після закінчення періоду будівництва існування цих джерел шуму припиниться. Джерелами шуму в період функціонування об'єктів є автотранспорт. Світлове, теплове та радіаційне забруднення. Очікування перерахованих впливів від експлуатації запроектованих об'єктів не передбачається. Флора та і фауна. Деревна рослинність на території проектування відсутня. В процесі будівництва об'єктів вплив на рослинний покрив буде мінімальним.
5.    Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено
Альтернативні земельні ділянки для розміщення запланованих об'єктів, які би відповідали аналогічним санітарним, екологічним та будівельним вимогам не розглядаються.
6.    Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки
Під час проведення процедури стратегічної екологічної оцінки передбачені заходи для запобіганням негативному впливу на довкілля та здоров'я населення: - щодо охорони атмосферного повітря; - охорона поверхневих та підземних вод, ґрунтів; - заходи щодо пожежної безпеки; - відновлюванні та охоронні заходи. Проведення спеціальних досліджень для стратегічної екологічної оцінки не передбачається.
7.    Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування
8.    
Для запобігання негативному впливу на довкілля та здоров'я населення передбачені такі заходи: - проведення комплексного благоустрою території, в т.ч., озеленення території, збереження зелених насаджень; - заходи щодо забезпечення належного поводження з твердими побутовими відходами. Операції щодо збирання, зберігання, транспортування та утилізації відходів повинні здійснюватися з дотриманням норм екологічної безпеки та законодавства України; - заходи по зменшенню викидів в атмосферу від систем опалення будівель та споруд. Заходи щодо пожежної безпеки. Витримані протипожежні відстані при розміщенні об'єктів будівництва та вуличної мережі. На проектованій території забороняється розведення вогнищ, спалювання відходів. Плануються завчасні заходи по недопущенню виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру. З цією метою розроблені переліки заходів з попередження надзвичайних ситуацій окремих видів, які регламентують поточну діяльність. Передбачається розробка розділу інженерно-технічних заходів цивільного заходу враховуючи підготовлене та належним чином оформлене Завдання на розробку розділу ІТЗ ЦЗ, узгодженого з ДСНС Закарпатської області. Компенсаційні заходи. На всіх етапах реалізації ДПТ проектні рішення будуть здійснюватися в відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки, в тому числі вимоги Закону України «Про охорону земель», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо.
9.    Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку
Звіт про стратегічну екологічну оцінку міститиме таку інформацію: 
1) Основні цілі детального плану, його зв'язок з іншими документами державного планування; 
2) Характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров'я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 3) Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров'я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
4) Екологічні проблеми, у тому числі, ризики впливу на здоров'я населення, які стосуються детального плану території; 5) Зобов'язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов'язані із запобіганням негативному впливу на здоров'я населення, встановлені на державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території; 6) Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання детального плану території; 7) Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки); 8) Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання детального плану території для довкілля, у тому числі для здоров'я населення.
10.    Орган, до якого подаються зауваження та пропозиції та строки їх подання
Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території подавати у електронному або письмовому вигляді  до відділу містобудування та  архітектури Свалявської міської ради Закарпатської області.    Повідомлення про оприлюднення Заяви про визначення обсягу СЕО розміщено на веб-сайт Свалявської міської ради за посиланням:   svalyavska-gromada.gov.ua
Замовник/Уповноважена особа замовника:
Виконавчий комітет Свалявської міської ради.  Відповідальна особа:  Мирослава Скрипинець, Е-mail: city@svalyavska-gromada.gov.ua, arch@svalyavska-gromada.gov.ua
 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь