Свалявська міська рада

Закарпатської області

Повідомлення про оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (СЕО) документа державного планування – містобудівної документації

Дата: 04.03.2024 16:41
Кількість переглядів: 66

Фото без опису

«Детальний план території з метою визначення планувальної організації та розвитку території, уточнення положень генерального плану з визначенням функціонального призначення частини території обмеженої вулицями Мукачівська та Костенко м.Свалява з метою будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд».

 

Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з метою одержання та врахування пропозицій від громадськості виконавчий комітет Свалявської міської ради оприлюднює заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (СЕО) документа державного планування – містобудівної документації.
Повна назва документа державного планування: «Детальний план території з метою визначення планувальної організації та розвитку території, уточнення положень генерального плану з визначенням функціонального призначення частини території обмеженої вулицями Мукачівська та Костенко м.Свалява з метою будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд». Підстава для розроблення – рішення п’ятнадцятої сесії восьмого скликання Свалявської міської ради №1646 від 16 лютого 2024 року.
Орган, що прийматиме рішення про затвердження документів державного планування – рішення про затвердження містобудівної документації приймає Свалявська міська рада.
Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (СЕО) документу державного планування – містобудівної документації для ознайомлення оприлюднено на офіційному вебсайті Свалявської міської ради в розділі «Повідомлення та обговорення» та на порталі Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки.
Процедура громадського обговорення – Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території подавати в електронному або письмовому вигляді до відділу містобудування та архітектури Свалявської міської ради Закарпатської області на адресу: Україна, Закарпатська область, м.Свалява, пл. Головна, 1 E-mail: citi@svalyava-rada.gov.ua, arch@svalyavska-gromada.gov.ua. Способи участі громадськості – громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в т.ч. в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документа державного планування.
Зауваження і пропозиції приймаються протягом 15 днів з моменту публікації повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (СЕО) документу державного планування містобудівної документації та оприлюднення відповідної заяви.


ЗАЯВА
ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

«Детальний план території з метою визначення планувальної організації та розвитку території, уточнення положень генерального плану з визначенням функціонального призначення частини території обмеженої вулицями Мукачівська та Костенко м.Свалява з метою будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд».

 

Замовник:

Свалявська міська рада Закарпатської області

  1. Назва документа державного планування:

Детальний план території з метою визначення планувальної організації та розвитку території, уточнення положень генерального плану з визначенням функціонального призначення частини території, обмеженої вулицями Мукачівська та Костенко м.Свалява з метою будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд

  1. Основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Детальний план території орієнтовною площею 0,3 га в м.Свалява, Мукачівського району, Закарпатської області розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови земельної ділянки та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

  1. Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Об’єкт цього дослідження знаходиться в житловій частині м. Свалява орієнтовною площею 0,3 га (кадастровий номерділянки: 2124010100:01:026:0089) на якому передбачається розміщення об’єктів житлової забудови, на першому поверсі якого частково передбачається розмістити торговий заклад. Запроектовані об’єкти для житлової та комерційної забудови відповідають вимогам ДБН Б.2.2-12:2019

«ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ» та Державним санітарним правилам планування та забудови населених пунктів.

  1. Інформація про ймовірні наслідки: а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення; б) для територій з природоохоронним статусом; в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

А) Для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. (Оцінка за видами та кількістю очікуваних ризиків впливу (відходів, викидів (скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення в результаті провадження планової діяльності). У процесі будівництва та експлуатації не передбачається виникнення різноманітних ризиків впливу на навколишнє природне середовище, а саме: Відходи. Відходи, (побутове сміття), що будуть утворюватися під час експлуатації, збираються в контейнери та вивозяться спеціалізованим організаціями згідно графіку та по мірі необхідності. У разі виявлення та ідентифікації серед побутового сміття небезпечних відходів необхідно вживати заходів для їх видалення та утилізації відповідно до вимог чинного законодавства України.

Поверхневі та підземні води. Дощові води передбачено відводити з території об’єкту по спланованій поверхні до дощоприймальних лотків в систему дощової каналізації.

Відведення господарсько-побутових стоків передбачено у закриту внутрішньо майданчикову систему господарсько-побутової каналізації та їх очистки на запроектованих локальних очисних спорудах. Очищені стоки передбачається зберігати в герметичній ємкості з повторним використанням. Ґрунт та надра. У процесі будівництва та експлуатації даного об’єкту житлової забудови (частково на рівні 1-го поверху передбачається торговий заклад) створення додаткових негативних впливів на грунт та надра не передбачається. Проектом передбачається максимальне збереження існуючого рельєфу. Всі майданчики, під’їзди та доріжки передбачаються з влаштуванням мощення з елементів ФЕМ. Типи покриття прийняти із дотриманням діючих норм, виходячи з експлуатаційної доцільності. Атмосферне повітря. Шкідливий вплив на атмосферне повітря від господарської діяльності не передбачається.

Акустичний вплив. Під час будівництва від роботи будівельної техніки можливе виконання тимчасового додаткового шумового навантаження. Під час експлуатації рівень технологічного шуму не буде перевищувати встановлених норм. Світлове, теплове та радіаційне забруднення. Очікування перерахованих впливів від діяльності не передбачається. Флора та фауна. З огляду на характер запланованих робіт впливу на місцеву фауну та флору не очікується. Тверде  покриття  об’єкту  не  передбачає знищення рослин чи тварин. Геологічне середовище. Очікується позитивний вплив.

Технологічні ризики - аварії, що можуть вплинути на здоров’я населення.

  1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Альтернативні земельні ділянки для розміщення даного об’єкту, які би відповідали аналогічним санітарним, екологічним та будівельним вимогам, на території міста не розглядаються.

  1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Під час проведення процедури стратегічної екологічної оцінки передбачені заходи для запобігання негативному впливу на довкілля та здоров’я населення: – щодо охорони атмосферного повітря; – охорона поверхневих та підземних вод, ґрунтів; – заходи щодо пожежної безпеки; – відновлюванні та охоронні заходи. Проведення спеціальних досліджень для стратегічної екологічної оцінки не передбачається.

  1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Для запобігання негативному впливу на довкілля та здоров’я населення передбачені такі заходи: – проведення комплексного благоустрою території, в т.ч. озеленення території. – заходи щодо забезпечення належного  поводження  з  відходами.  Заходи щодо пожежної безпеки. Витримані протипожежні відстані. На території забороняється розведення вогнищ, спалювання відходів. Плануються завчасні заходи по недопущенню виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру. З цією метою розроблено перелік заходів з попередження надзвичайних ситуацій окремих видів, які регламентують поточну діяльність. Захисні заходи цивільної оборони. Захисні споруди на території об’єкту проектом не передбачені. Під час небезпеки евакуація персоналу планується власним автотранспортом та/або організація транспортування автобусами до найближчої споруди цивільного захисту, узгодженої з ДСНС Закарпатської області.

Запобігання можливості проведення диверсійних або терористичних актів і стороннього втручання в діяльність об’єктів. Для попередження та захисту об’єкту необхідно проведення наступних попереджувально-захисних заходів: – проведення ретельного відбору персоналу та співробітників охорони підприємства; – чітке визначення повноважень, обов’язків і завдань персоналу об’єкта і співробітників служби безпеки; – підготовка і проведення періодичних оглядів об’єкту, з чітким зазначенням пожежно-небезпечних та техногенно-небезпечних місць; – забезпечення всього персоналу засобами індивідуального захисту. Для забезпечення безпечного функціонування об’єкту і запобігання можливих терористичних актів на його території рекомендується: – передбачити освітлення входу та прилеглої території в нічний час. - передбачити заходи щодо пожежної безпеки для об’єкта; – збереження та раціональне використання енергетичних ресурсів шляхом використання сучасного високоефективного теплового та електроосвітлювального обладнання. Компенсаційні заходи. На всіх етапах реалізації ДПТ проектні рішення будуть здійснюватись в відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки, в тому числі вимоги Закону України «Про охорону земель»;

Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; Закону України

«Про охорону атмосферного повітря» тощо.

  1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Звіт про стратегічну екологічну оцінку міститиме таку інформацію: 1) Основні цілі детального плану, його зв’язок з іншими документами державного планування; 2) Характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень); 3) Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території; 5) Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території; 6) Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання детального плану території; 7) Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки); 8) Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання детального плану території для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

  1. Орган, до якого подаються зауваження та пропозиції та строки їх подання

Зауваження та пропозиції подавати до виконавчого комітету Свалявської міської ради.

  1. Повідомлення про оприлюднення Заяви про визначення обсягу СЕО:

Оприлюднено на офіційному вебсайті Свалявської міської ради https://svalyava- rada.gov.ua/ в розділі «Повідомлення та обговорення» від 04.03.2024

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь