Свалявська міська рада

Закарпатської області

Відповідь на заяву-вимогу про включення до порядку денного проектів рішень сесії від 22 жовтня 2021 року «Про дострокове припинення повноважень Свалявського міського голови Мукачівського району Закарпатської області Грига Ю.Ю.»

Дата: 26.10.2021 16:50
Кількість переглядів: 4258

22 жовтня 2021 року до Свалявської міської ради надійшла заява-вимога про включення до порядку денного проектів рішень сесії: «Про дострокове припинення повноважень Свалявського міського голови Мукачівскького району Закарпатської області Грига Ю.Ю.» та «Про утворення лічильної комісії» і «Про затвердження протоколу лічильної комісії». 

Ознайомившись з заявою-вимогою та пояснювальною запискою щодо необхідності прийняття рішення Свалявською міською радою «Про дострокове припинення повноважень Свалявського міського голови Мукачівського району Закарпатської області Грига Юрія Юрійовича», вважаємо дану заяву безпідставною, абсолютно необґрунтованою та не незаконною з наступних підстав.

1.    Щодо проекту рішення про дострокове припинення повноважень Свалявського міського голови.

У проекті рішення щодо дострокового припинення повноважень Свалявського міського голови Мукачівського району Закарпатської області Грига Ю.Ю., автори проекту посилаються на п. 16 ч. 1 ст. 26, ч. 3. ст. 42, ч. 2 та ч. 3 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

В той же час, вказані норми регулюють виключно порядок припинення повноважень міського та жодним чином не вказують на підстави за яких такі повноважені мають  бути припинені.

Відповідно до ч. 1 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: повноваження сільського, селищного, міського голови, вважаються достроково припиненими у разі:
1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови;
2) припинення його громадянства;
3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
3-1) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
3-2) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави;
    4) відкликання з посади за народною ініціативою;
    5) визнанняйого судом недієздатним, безвісновідсутнімабооголошення таким, що помер;
    6) його смерті.

    Тобто, ч. 1 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлює виключні підстави для дострокового припинення повноважень міського голови. 
    
    Дана норма є імперативною та розширеному тлумаченню не підлягає.  

Однак, жодна з вищенаведених підстав не знайшла свого відображення ні в проекті рішення, ні в пояснювальній записці до проекту рішення.

    До заяви-вимоги не додано жодних доказів, які б могли слугувати підставою для винесення даних проектів на рішення сесії міської ради, а наведені в ньому доводи є безпідставними та абсолютно необґрунтованими.
    
    Отже, вказана заява-вимога про включення до порядку денного проектів рішень сесії міської ради є незаконною, оскільки не містить підстав для припинення повноважень Свалявського міського голови Мукачівського району Закарпатської області Григи Юрія Юрійовича, а проект рішення не відповідає вимогам законодавства у сфері місцевого самоврядування.
    
2.    Щодо рішення Свалявської міської ради № 438 від 17.09.2021 року «Звітність міського голови про роботу виконавчих органів».

Вказане рішення не може бути підставою для обґрунтування припинення повноважень Свалявського міського голови Григи Ю.Ю., оскільки як вже зазначалося, оскільки, ч. 1 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлює виключний перелік підстав для дострокового припинення повноважень міського голови.

Таким чином, рішення Свалявської міської ради № 438 від 17.09.2021 року «Звітність міського голови про роботу виконавчих органів» не є та не може бути підставою для дострокового припинення повноважень міського голови. 

Окрім цього, станом на 26.10.2021 року вказане рішення зупинене розпорядженням Свалявського міського голови Грига Ю.Ю. № 295 від 17.09.2021 року. 

Відповідно до вимог частини 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені    Конституцією та законами України. 

Повноваження міського голови визначені статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Зокрема, пунктом 1, 8, 20 частини четвертої цієї статті визначено, що сільський, селищний, міський голова скликає сесії ради, забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади; вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради, видає розпорядження у межах своїх повноважень, тощо.
 Повноваження міської ради визначені у статтях 25, 26 цього Закону. Зокрема, сільські, селищні, міські ради правомочні розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України, цим та іншими законами до їх відання, перелік вказаних питань міститься в ст. 26 Закону
Відповідно до п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільський, селищний, міський голова видає розпорядження у межах своїх повноважень.
Згідно з ст. 59 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених цим Законом. При встановленні результатів голосування до загального складу сільської, селищної, міської ради включається сільський, селищний, міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.
Рішення сільської, селищної, міської ради у п`ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено сільським, селищним, міським головою і внесено на повторний розгляд відповідної ради із обґрунтуванням зауважень. Рада зобов`язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження сільського, селищного, міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.
Отже, право накладати вето на рішення відповідної ради (право зупиняти) належить до дискреційних повноважень голови цієї ради.
(Аналогічна правова позиція викладена у постановах Верховного Суду від 18 грудня 2019 року у справі №813/5033/17, від 19 лютого 2020 року у справі №2а-2378/11; від 27.04.2020 у справі № 381/329/17).
Вказане розпорядження є законним, обґрунтованим та не визнано протиправним і не скасоване в судовому порядку, відтак посилання в проекті рішення про дострокове припинення повноважень Свалявського міського голови Грига Ю.Ю. на рішення Свалявської міської ради № 438 від 17.09.2021 року «Звітність міського голови про роботу виконавчих органів», як вже зазначалося, не є та не може бути підставою для дострокового припинення повноважень міського голови, оскільки:
по-перше, не передбачено ч. 1 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
по-друге, рішення Свалявської міської ради № 438 від 17.09.2021 року «Звітність міського голови про роботу виконавчих органів» зупинене розпорядженням міського голови Грига Ю.Ю.;
по-третє, право накладати вето на рішення відповідної ради (право зупиняти) належить до дискреційних повноважень голови цієї ради, що підтверджено у тому числі матеріалами судової практики;
по-четверте, розпорядження Свалявського міського голови Грига Ю.Ю. № 295 від 17.09.2021 року є законним, обґрунтованим та не визнано протиправним і не скасоване в судовому порядку. 
3.    Судова практика у спірних правовідносинах.
«Правова процедура є складовою принципу законності та принципу верховенства права і передбачає правові вимоги до належного прийняття актів органами публічної влади (Постанова Верховного суду від 04 червня 2020 у справі № 802/1463/18-а).
     Верховний Суд у своїй практиці, зокрема, у постанові від 25 липня 2019 року у справі № 826/13000/18, вже звертав увагу, що встановлена правова процедура як складова принципу законності та принципу верховенства права, є важливою гарантією недопущення зловживання з боку органів публічної влади під час прийняття рішень та вчинення дій, які повинні забезпечувати справедливе ставлення до особи.
    Тому доводи відповідачів про законність їх компетенції як суб`єктів владних повноважень на прийняття оспорюваних рішень в межах визначених законодавством, та з урахуванням принципу верховенства права, які вони розуміють як дискреційні, не можуть бути прийняті до уваги. Жмеринська міська рада та її посадові особи як суб`єкти владних повноважень зобов`язані діяти лише на підставі та в межах повноваженьта у спосіб, що  передбачений Конституцією та законами України (частина друга статті 19 Конституції України).
Наведене дає підстави для висновку, що рішення Жмеринської міської ради від 22 травня 2018 року № 546 "Про дострокове припинення повноважень міського голови ОСОБА_1 " та від 22 травня 2018 року № 545 "Про розпуск виконавчого комітету Жмеринської міської ради" прийняті з порушенням критеріїв правової (справедливої) процедури, як складової принципу верховенства права (частина перша статті 8 Конституції України) і принципу законності (частина друга статті 19 Конституції України).
Тож, надаючи оцінку оспорюваним рішенням суди помилково виходили з того, що ці рішення прийняті міською радою на підставі, у межах та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, та неправильно застосували норми матеріального права, а саме пункт 3 частини першої статті 26, статті 46, абзацу 1 частини другої статті 79 Закону № 280/97-ВР.
У зв`язку з цим оскаржувані рішення судів в частині відмови позивачам у задоволенні позовних вимог про визнання незаконними та скасування рішень Жмеринської міської ради від 22 травня 2018 року № 546 «Про дострокове припинення повноважень міського голови ОСОБА_1 » та від 22 травня 2018 року №545 «Про розпуск виконавчого комітету Жмеринської міської ради», підлягають скасуванню із винесенням нової постанови про задоволення цих позовних вимог.
Скасування розпоряджень про звільнення ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , у силу вимог частини першої статті 235 Кодексу законів про працю України, є підставою для їх поновлення на попередній роботі, а саме ОСОБА_1 на посаді міського голови м.Жмеринка з 23 травня 2018 року, а ОСОБА_2 на посаді заступника Жмеринської міського голови з 26 травня 2018 року».
Враховуючи висновки Верховного суду, зокрема, що встановлена правова процедура як складова принципу законності та принципу верховенства права, є важливою гарантією недопущення зловживання з боку органів публічної влади під час прийняття рішень та вчинення дій, які повинні забезпечувати справедливе ставлення до особи, а також, що 1 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (в чинній редакції) встановлює виключні підстави для дострокового припинення повноважень міського голови, заява-вимога від 22 жовтня про включення до порядку денного проектів рішень сесії «Про дострокове припинення повноважень Свалявського міського голови Мукачівського району Закарпатської області Грига Ю.Ю.» є незаконною, не доведеною та не ґрунтується на нормах чинного законодавства, а тому задоволенню не підлягає. 

Додаток: 

1.    Висновок відділу з кадрового та правового забезпечення Свалявської міської ради до проекту рішення Свалявської міської ради «Про дострокове припинення повноважень Свалявського міського голови Мукачівського району Закарпатської області Григи Ю.Ю.» від 25.10.2021 року на 1 арк. 

 

Свалявський міський голова                     Грига Ю.Ю.

 

 


 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.